Tijdens de speelstraaturen is de straat, of een deel ervan, afgesloten voor doorgaand verkeer (themabeeld).
Joke Couvreur Tijdens de speelstraaturen is de straat, of een deel ervan, afgesloten voor doorgaand verkeer (themabeeld).

Speelstraten ook in paasvakantie en verlengde weekends

Na een positieve evaluatie van afgelopen zomer besliste het gemeentebestuur om het reglement op speelstraten uit te breiden. Naast de zomervakantie is het vanaf 2020 ook mogelijk om in de paasvakantie en de verlengde weekends daartussen speelstraten te organiseren.

Tijdens de speelstraaturen is de straat, of een deel ervan, afgesloten voor doorgaand verkeer. “Enkel de bewoners mogen zeer traag met de wagen door de straat rijden. Andere bestuurders mogen niet door, zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen en ook volwassenen een gezellig buurtmoment kunnen organiseren. Kortom: de hele buurt wordt er beter van”, legt schepen van Kinderen Marco Goossens (CD&V) uit. 

Op initiatief van bewoners

Inwoners kunnen voor de vakanties kiezen uit een korte speelstraat van 1 of 2 dagen of een lange speelstraat van 3 tot 7 dagen. Tijdens verlengde weekends kan het voor 1 of meerdere aansluitende dagen. De speelstraaturen kiezen bewoners zelf, maar een speelstraat kan niet vroeger dan 9 of later dan 22 uur georganiseerd worden tijdens de zomervakantie of 20 uur daarbuiten. Speelstraataanvragen gebeuren op initiatief van de bewoners. Twee bewoners worden aangeduid als speelstraatmeter en/of -peter. Zij dienen de aanvraag in, controleren de afspraken en zorgen voor een goede band met de buurt. 

Inwoners die interesse hebben om een speelstraat in te richten, vinden alle info en het aanvraagformulier terug op www.oudsbergen.be/speelstraten

Lees meer