Illustratiebeeld.
rv Illustratiebeeld.

Uniform kampreglement in Oudsbergen

Oudsbergen heeft een nieuw kampreglement goedgekeurd. Nieuw is dat inbreuken voortaan met administratieve sancties kunnen worden belast. Verschillende gemeentebesturen binnen de politiezone Carma zullen hun kampreglement op dat van Oudsbergen afstemmen.

“De laatste jaren werd er iets meer overlast vastgesteld door de politie, vooral over geluid en rookhinder door kampvuren die niet tijdig gedoofd werden. Met dit GAS-reglement kan men direct ingrijpen wanneer het nodig is”, zeg Hanne Schrooten (CD&V), schepen van Toerisme.

“Voor de politie is het uiteraard gemakkelijker als er in alle gemeenten van de politiezone hetzelfde reglement zou zijn. Daarom hebben we een vergadering belegd met de schepenen en ambtenaren van de andere gemeenten. Ons nieuw reglement werd positief onthaald. Verschillende andere gemeenten hebben aangegeven om een gelijkaardig reglement voor te bereiden, al zullen er hier en daar wel kleine locatiegebonden verschillen blijven bestaan”, zegt schepen Schrooten.

Lees meer