AFP

Wordt er op termijn zand gewonnen in Oudsbergen?

De Vlaamse overheid overweegt om op termijn zand te winnen in Oudsbergen. Het gemeentebestuur tast bij de natuur- en landbouwsector af wat zij daarvan vinden en welke kansen het kan opleveren. 

In 2014 besliste Vlaanderen dat er zand gewonnen kan worden in het huidige Oudsbergen. Dat zand is nodig om op termijn de bevoorrading voor de bouwsector veilig te stellen. Op basis van onderzoek en via contacten met de delfstoffensector heeft Vlaanderen een locatie in Oudsbergen afgebakend. Het gaat om een gebied van 370 hectare tussen Meeuwen en Opglabbeek ten oosten van de N76 en ten noorden van het industrieterrein van Opglabbeek.

Aantal doelen

Het is nog niet beslist of er effectief een zandontginning komt, wel dat alles zal worden onderzocht. “Zorgen voor een draagvlak en voor actieve betrokkenheid vanuit natuur en landbouw zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen starten met dit onderzoek”, aldus burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). In het proces laat de gemeente Oudsbergen zich bijstaan door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Het Agentschap voor Natuur en Bos start met de aanbesteding van een eco-hydrologische studie die de effecten in de waterhuishouding onderzoekt. Het Departement Omgeving laat een landschapsstudie uitvoeren. Een aantal doelen moeten in elk geval in evenwicht blijven. Zo moet een eventuele ontginning nadien een meerwaarde opleveren voor natuur en landbouw.

Tot slot wordt bekeken wat er mogelijk is bij de belangrijke verkeersverbinding N76 naar het noordoosten van de provincie. Er wordt onderzocht hoe en waar een eco-recreaduct over de weg gerealiseerd kan worden.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer