Kos

Drie straten krijgen gescheiden rioleringsstelsel, wat de IJse ten goede komt

In de Jean Tombeurstraat, de Alfons Moerenhoutstraat en een gedeelte van de Speelberg in Overijse is een aannemer maandag gestart met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Die werken komen ook de IJse ten goede, want vanaf augustus zal er alleen proper water de rivier in vloeien.

De gemeente Overijse en Aquafin bundelen hun krachten om het afvalwater en het regenwater in de Jean Tombeurstraat, de Alfons Moerenhoutstraat en een gedeelte van de Speelberg voortaan apart af te voeren. Maandagochtend startten de werkzaamheden in de zijstraat van de Alfons Moerenhoutstraat, ter hoogte van huisnummer 83. Daar zal tot het bouwverlof op 10 juli gewerkt worden. Na het bouwverlof, vanaf 3 augustus, beginnen vervolgens de werken in de Jean Tombeurstraat en de Alfons Moerenhoutstraat zelf. Voor doorgaand verkeer is een omleiding voorzien.

Vismigratie

De werken kaderen in de verdere sanering van de IJse en in de uitbouw van het rioolnet. De IJse is een ecologisch waardevolle waterloop die is aangeduid als prioritair te saneren rivier voor de vismigratie. Na de aanleg van het gescheiden rioolstelsel loopt het zuivere regenwater rechtstreeks naar de IJse. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit van de waterloop. Het afvalwater belandt in de verzamelriool en wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Huldenberg. Het gezuiverde water wordt daar geloosd in de IJse. Over heel het traject van de rioleringswerken wordt een nieuw en comfortabel wegdek aangelegd, met aandacht voor de fietsverbinding en snelheidsminderende maatregelen.

Verwacht wordt dat alle werken tegen eind augustus afgerond zullen zijn.

Lees meer