De Chiro van Hechtel vroeg als eerste een dergelijke subsidie aan
Gemeente Hechtel-Eksel De Chiro van Hechtel vroeg als eerste een dergelijke subsidie aan

Fuifbussensubsidie zorgt voor veilig feestverkeer

Voor vele feestgangers en hun ouders is het vervoer van en naar een fuif elke keer weer een groot vraagstuk. Daarom geeft het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel als eerste gemeente in Noord-Limburg haar jeugdverenigingen een steuntje in de rug met een gemeentelijke fuifbussensubsidie.

In het verleden betaalde provincie Limburg de kosten voor het inleggen van een fuifbus volledig terug. Deze subsidie werd vorig jaar echter gehalveerd waardoor de kosten voor de organiserende jeugdvereniging nu hoger liggen. Om dit op te vangen, biedt het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel een financiële ondersteuning van 50% van de werkelijke kosten (na aftrek van maximaal €400 subsidie per bus voorzien door de provincie Limburg). Zo kan iedereen veilig van en naar fuiven blijven gaan.

Veilig én duurzaam

“De fuifbussen zijn bovendien niet alleen veilig, maar ook duurzaam. Eén fuifbus kan immers al gemakkelijk 50 fuifgangers vervoeren en zorgt dus voor een lagere CO2-emissie en minder overlast door geparkeerde auto’s,” zegt schepen van jeugd Kelly Leenaerts (HE Lijst Burgemeester). 

Erkende Hechtel-Ekselse jeugdverenigingen kunnen de gemeentelijke subsidie aanvragen voor maximaal 3 fuifbussen per evenement. Ze doen dit ten laatste één maand voor het evenement via het online formulier ‘subsidie jeugdprojectcheque en fuifbussen’. Na advies van de jeugddienst neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.

Voor het eerst bij Aspifuif?

Chiro Hechtel vroeg als eerste de nieuwe fuifbussensubsidie aan voor haar Aspifuif die op 24 april zou plaatsvinden in De Schans. Door het coronavirus is de fuif echter hoogst twijfelachtig. Het volledige fuifbussenreglement vind je terug onder Reglementen op www.hechtel-eksel.be.

Lees meer