De letterzetter.
RV De letterzetter.

Middenberm en afritten in Pelt aangetast door letterzetter

De begroeiing van de middenberm en het groen aan enkele afritten van de N74 in Pelt zijn over een afstand van 3 kilometer aangetast door de letterzetter. Dat is een kever die sparren en naaldbomen doet omvallen en ook sterk in opmars is. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal dit voorjaar een veiligheidskap uitvoeren om de problematiek aan te pakken. 

Door het werk van de kever zullen sparren en naaldbomen na verloop van tijd afsterven en omvallen, waardoor de veiligheid van de weggebruiker op termijn in gevaar komt. Het Agentschap Wegen en Verkeer bepaalde samen met het Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid een plan van aanpak om in de komende maanden de problematiek van de letterzetter langs Limburgse wegen aan te pakken. Uit veiligheidsredenen worden bepaalde sparren dus het best gekapt. Zo krijgt de letterzetter bovendien geen kans op verdere uitbreiding in de omgeving.

Nog geen startdatum

Concreet gaat het ongeveer om het gedeelte tussen de op- en afritten Overpelt/Lommel en Grote-Heide, waar bijna 9 hectare dode begroeiing verwijderd moet worden. De eventuele herstelmaatregelen om het groen te compenseren, worden nog bepaald in samenspraak met Natuur en Bos. Een exacte startdatum van die kapwerken staat nog niet op de agenda.

Lees meer