3 Het gebedskaartje van Florence (links) en haar moeder Janet.
Mine Dalemans Het gebedskaartje van Florence (links) en haar moeder Janet.

WICO Campus Sint-Hubertus staat stil bij plotse overlijden Florence: “Alle klasgenoten verwerken het op hun eigen manier”

Bij aanvang van het tweede semester telde de Neerpeltse secundaire school WICO Campus Sint-Hubertus een leerlinge minder dan voor de kerstvakantie. Op kerstavond overleed immers de 17-jarige Florence bij een zwaar verkeersongeval in Bree. De school stond maandag uitgebreid stil bij het verlies en gaf iedereen de kans om het verlies op zijn of haar manier te verwerken. Ook op dinsdag staat men nog stil bij het drama.

Het drama op kerstavond kostte niet alleen het leven van Florence, maar ook dat van haar mama Janet (45). De Keniaanse moeder en dochter waren zeer graag gezien in de buurt. Janet werkte als diensthulp in het Dienstencentrum Sint-Oda in Overpelt, Florence zat in het vijfde middelbaar van het Sint-Hubertuscollege. Hun plotse verlies sloeg in als een bom. Afgelopen zaterdag vond in de Sint-Laurentiuskerk in Bocholt de afscheidsplechtigheid van moeder en dochter plaats. Maandag werden de klasgenoten van Florence geconfronteerd met het lege plaatsje op de schoolbanken.

Liedje uit haar playlist

“Deze ochtend stonden we met de hele school stil bij het verlies van Florence en haar moeder”, vertelt administratief directeur Gerd Theunis. “Onze directeur, Eric Hendriks, en de godsdienstleraar van Florence, Marc Hendriks, hebben een kort woordje gezegd aan alle leerlingen die op de speelplaats verzameld waren rond de foto van Florence. De hele school heeft daarna haar medeleven betuigd met een minuut stilte waarna een lied uit Florences playlist werd afgespeeld en iedereen op een ingetogen manier naar de klas ging.”

Voor de klasgenoten van Florence werd een apart programma voorzien. “Zij konden natuurlijk niet direct overgaan tot de orde van de dag”, vertelt Theunis. “Daarom zaten ze de eerste twee uur samen met hun klastitularis om op een rustige manier te wennen aan de nieuwe situatie. Iedereen verwerkt zoiets op zijn of haar eigen manier: de ene vertelt er graag over, de andere schrijft liever wat woorden op papier.”

3 Dit weekend vond in de kerk van Bocholt de afscheidsplechtigheid plaats.
Mine Dalemans Dit weekend vond in de kerk van Bocholt de afscheidsplechtigheid plaats.

Troostmuur

Voor de leerlingen werd ook een stille plek ingericht. “Daar kunnen ze het rouwregister tekenen en is er een troostmuur voorzien waar ze nog een boodschap kunnen achterlaten. Vanuit het CLB was er ook steeds iemand aanwezig voor begeleiding of individuele gesprekken voor zij die daar nood aan hebben.”

Dinsdag is er voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde middelbaar een herdenkingsviering op de school. “Hieraan hebben de medeleerlingen en vriendinnen van Florence meegewerkt. Het zal een combinatie zijn van muziek en teksten. Daarna gaan we met de vijfdejaars, het jaar van Florence, naar de plaats van het ongeluk om er gezamenlijk afscheid te nemen met een kort bezinningsmoment. Op die manier begeleiden we de leerlingen in hun verdriet en kunnen we het als school ook een plaats geven”, stelt Theunis. Dit afscheidsmoment zal op een serene manier plaatsvinden, in besloten kring. “Vanaf woensdag moeten we het verlies hoe dan ook afsluiten en kan iedereen het op zijn of haar manier verder verwerken”, geeft Theunis nog mee.

3 Dit weekend vond in de kerk van Bocholt de afscheidsplechtigheid plaats.
Mine Dalemans Dit weekend vond in de kerk van Bocholt de afscheidsplechtigheid plaats.

Lees meer