3 De laatste grote overstroming in Lichtervelde dateert van 28 juli 2014. Hier zien we brandweerlui aan de slag in de Neerstraat.
BELGA De laatste grote overstroming in Lichtervelde dateert van 28 juli 2014. Hier zien we brandweerlui aan de slag in de Neerstraat.

Gemeente stapt in pilootproject van Fluvius: ambitieus plan om wateroverlast te bestrijden

De gemeente stapt in een pilootproject van rioolbeheerder Fluvius voor een overkoepelend gemeentelijk hemelwaterplan. Zo krijgt Lichtervelde, dat in het verleden geregeld met wateroverlast te kampen had, een pioniersrol op het vlak van waterbestrijding. 

 Valérie Seghers, projectleider bij Fluvius, kwam maandagavond de krijtlijnen van het plan voorstellen aan de gemeenteraad. “In het verleden werden waterlopen en grachten massaal rechtgetrokken, ingebuisd en overbouwd. Gekoppeld aan de schaalvergroting van de landbouw creëerde dat een situatie waarbij de buffermogelijkheden  van waterlopen daalden. Met dit hemelwaterplan wordt een brede visie uitgewerkt om de gevolgen van wateroverlast te beperken en het gebied te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatsverandering.”

Overstromingsgebied

Om die strategie in de praktijk om te zetten, stelde Seghers 15 actiepunten voor, waaronder de aanleg van vier nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden. “Zowel in de Stegelstraat, de Keunepupe, de Pelikaanstraat en de Kwakkelbeek zijn bijkomende buffers mogelijk. We hebben met Fluvius nagegaan hoeveel van die overstromingsgebieden effectief ontwikkeld moeten worden om een T20-scenario te kunnen opvangen in Lichtervelde. Een T20 is een regenbui die maar een keer om de twintig jaar voorkomt. Om een T20 op te vangen, moeten ze alle vier ontwikkeld worden.”

3 De laatste grote overstroming in Lichtervelde dateert van 28 juli 2014.
BELGA De laatste grote overstroming in Lichtervelde dateert van 28 juli 2014.

Verharding

Een greep uit de andere actiepunten: de gemeente kan in de stedenbouwkundige voorschriften richtlijnen vastleggen rond verhardingen op privéterrein en rond de aanleg van ondergrondse parkings in risicogebieden. Waar mogelijk moeten de natuurlijke bochten van waterlopen behouden blijven, wat de infiltratie in de bodem ten goede komt. Er dient onderzocht te worden op welke waterlopen stuwconstructies kunnen komen en er moet een communicatieplan opgesteld worden rond maatregelen die de burgers zelf kunnen nemen. Verder moeten ook erosie bestreden worden en  dient de noodplanning goed afgestemd te worden met de brandweer.

Tegen 2030 alles rond

Schepen van Waterhuishouding Jos Goethals (CD&V) benadrukt dat Lichtervelde al sinds 2017 de strijd tegen het water stevig opvoert. “Een derde overstromingsgebied op de Drielindenbeek is in de maak, terwijl er in de loop van volgend jaar ook bufferbekkens komen aan de Stegelstraat en de Kwakkelbeek. Verder wordt er bij de ontwikkeling van nieuwe verkavelingen steeds rekening gehouden met het water. Zo wordt het water van de nieuwe wijk in de Leysafortstraat heel bewust afgevoerd naar de andere kant van de ring. Anderzijds zijn we voor een deel van de actiepunten van het hemelwaterplan afhankelijk van subsidies en juridische procedures, maar stelselmatig werken we verder aan de realisatie ervan. Tegen 2030 hopen we alle actiepunten doorlopen te hebben.”

3 De laatste grote overstroming in Lichtervelde dateert van 28 juli 2014. Met de implementatie van een hemelwaterplan moeten dergelijke taferelen tot het verleden behoren.
BELGA De laatste grote overstroming in Lichtervelde dateert van 28 juli 2014. Met de implementatie van een hemelwaterplan moeten dergelijke taferelen tot het verleden behoren.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer