De kleiputten in Egem
Sam Vanacker De kleiputten in Egem

Kleiputten Egem worden natuurgebied

Volgende donderdag zet de provincie wellicht het licht op groen voor een nieuw ruimtelijk structuurplan waarbij de Egemse kleiputten deels ingekleurd worden als publiek natuurgebied. Dat betekent niet dat de kleiputten op korte termijn een openbaar provinciedomein worden, maar het kan wel een eerste stap in die richting zijn.

“Donderdag keurt de provincieraad de omvorming van de kleiputten van Egem naar een publiek groengebied van 33 hectaren principieel goed”, meldt provincieraadslid Simon Bekaert, fractieleider voor sp.a. “Het gebied ligt in een groenarme regio, op de grens met Ardooie en Wingene. De groeve zelf is ongeveer 27 meter diep. In 2011 sloot de steenbakkerij de deuren. De kleigroeve in het noorden wordt een toegankelijk natuurgebied met bos en water. Op het plan wordt ruimte voorzien voor twee onthaalpunten, met randparking voor bezoekers. Op verschillende plaatsen worden doorsteken voor wandelaars en fietsers voorzien. Er wordt ook een perceel aangeduid voor een mogelijk cafetaria. Het terrein van de steenbakkerij zelf wordt omgezet naar kleine bedrijvigheid en in het zuiden wordt een waterbekken voorzien voor de landbouw.”

Nog geen provinciedomein

Al betekent het nieuwe provinciale ruimtelijk structuurplan niet dat het gebied ook effectief een provinciedomein wordt. “We mogen niet te kort door de bocht gaan. Dit is louter een planologische ingreep. Van een provinciedomein is dus nog hoegenaamd geen sprake”, zegt bevoegd gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). “De eigenlijke put wordt straks weliswaar als natuurgebied ingekleurd, maar over het eigenaarschap van het gebied - dat nu trouwens nog in private handen is - of over de eventuele uitbating en concrete inrichting doet dit plan geen enkele uitspraak.”

In september volgt een openbaar onderzoek over het plan en wordt er ook een infomoment voor de buurt georganiseerd.

Lees meer