3 Kunstenares Yan Shufen mag het beeld van de Chinese arbeiders maken.
Michael Depestele Kunstenares Yan Shufen mag het beeld van de Chinese arbeiders maken.

China betaalt mee aan herdenkingssite

AMBASSADE IS NAUW BETROKKEN EN DOET BEELD CADEAU

Voor de 13 Chinese gastarbeiders die tijdens WO I in Poperinge het leven lieten, wordt op 15 november een herdenkingssite met twee monumenten onthuld. "De Chinese ambassade is nauw betrokken bij de uitwerking en apprecieert onze inspanningen", zegt Mieke Mostaert van Wereldoorlog I-cel. China springt ook financieel bij en doet een beeld cadeau.

Stad Poperinge zette de voorbije maanden al verscheidene projecten op het getouw, zoals de expo 'Vive Labeur', een schaduwtheater en een stadsfestival in Chinees thema. Het idee om ook een herdenkingssite voor de Chinese gesneuvelden in te richten, op de hoek Sint-Jansstraat en Visserijmolenstraat en met zicht op de voormalige begraafplaats van de Chinezen, speelde al een tijdje bij de stad. Die nam hiervoor designer Stefan Schöning en bvba Colombo onder de arm. Hij ontwierp een shelter voor het beeld van een Chinese sjouwer. Dat monument staat symbool voor de Chinese krachten die tijdens de Eerste Wereldoorlog door het Franse en het Britse leger werden ingehuurd om werken uit te voeren aan en achter het front.

3 Designer Stefan Schöning met een maquette van de shelter voor de Chinese sjouwer.
Michael Depestele Designer Stefan Schöning met een maquette van de shelter voor de Chinese sjouwer.

Sleutelmomenten

Er wordt ook een bronzen plaquette gemaakt, die zal verwijzen naar het bombardement op Busseboom. Dat gehucht, gelegen aan de Visserijmolenstraat, was de locatie waar een Chinees kampement was ondergebracht. Op 15 november 1917 werd het kamp gebombardeerd door de Duitsers. Dertien Chinezen lieten daarbij het leven.


Er is ook nog een tweede monument: drie bronzen beelden van de Chinese arbeiders, gemaakt door kunstenares Yan Shufen. Zij maakt de drie beelden in opdracht van de ambassade. De inhuldiging van de herdenkingssite vindt plaats op 15 november, exact 100 jaar na het bombardement. Qu Xing, de Chinese ambassadeur in België, zal daarop aanwezig zijn. "De Chinezen zijn nauw betrokken bij de uitwerking van de site. De maquettes van beide monumenten werden eind juni al aan de ambassade en stad Poperinge voorgesteld", vertelt Mieke Mostaert van Wereldoorlog I-cel. "De Chinezen appreciëren de projecten die we op poten zetten. De ambassadeur was tot nog toe aanwezig op alle sleutelmomenten, zoals de opening van de expo en het officiële einde van het festival. Of het echt leeft onder de Chinese bevolking, weet ik niet, maar we merken wel dat mensen met Chinese roots hun weg naar onze expo 'Vive Labeur' hebben gevonden."

3 Op deze plaats in het gehucht Busseboom komt de herdenkingssite. 
Michael Depestele Op deze plaats in het gehucht Busseboom komt de herdenkingssite. 

Wandelpad

De herdenkingssite krijgt voor de toeristen ook een zitbank, een fietsenstalling en informatieborden. Er zullen ook bomen aangeplant worden. Tussen de shelter voor de Chinese sjouwer en de beeldengroep van Yan Shufen wordt een verhard wandelpad aangelegd. De stad betaalt de aanleg van het pad, de groenaanleg en de fietsenstalling en telt in totaal - met de shelter inbegrepen - 63.402,50 euro neer, exclusief btw. De Chinese ambassade neemt de kost van de infoborden en de zitbank op zich en betaalt 5.055 euro, exclusief btw. Ook voor de beeldengroep zelf tasten de Chinezen in hun geldbuidel. "Het bronzen beeld kost bijna even veel als onze bijdrage, en China geeft het als geschenk aan de stad", zegt schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen). "Voor de stad zijn wel wat meer werken nodig. Er was eerst 80 vierkante meter dolomietverharding gepland, maar er komt 240 vierkante meter bij."

Lees meer