2 Ter Ruste zal er na de herinrichting veel groener uitzien.
L Bailliu Ter Ruste zal er na de herinrichting veel groener uitzien.

Geen pesticiden meer toegelaten... ...Dus stad vernieuwt begraafplaats

GRINDPADEN IN TER RUSTE VERDWIJNEN VOOR BEZINNINGSPARK

Stad Poperinge laat begraafplaats Ter Ruste aan de Elverdingseweg herinrichten met veel meer groen. Ze speelt hiermee in op het verbod op pesticiden om een begraafplaats onkruidvrij te houden. Er komt onder meer een bezinningspark waar afscheid kan genomen worden.

Sinds 2015 geldt een volledig verbod op het gebruik van pesticiden voor openbare besturen. Het onderhoud van een begraafplaats is hierdoor niet gemakkelijk. Voor een klassiek kerkhof met veel grind wordt het beheer zo een dure aangelegenheid. De stad Poperinge speelt hier nu voor Ter Ruste op in. Groen staat hierbij centraal. "We halen alle overbodige verharding weg en zaaien gras tussen de graven waar nu grindpaden liggen", zegt Andy Malengier, ontwerper van de vernieuwde begraafplaats. "Dit is de enige oplossing om de nieuwe wetgeving op een ecologische manier toe te passen." Malengier wil een ommuurd toegangsplein creëren, waarbij de huidige lindenbomen behouden blijven. Het ontwerp bevat verder een ceremoniële afscheidsplaats of -tuin, met een nieuwe voorziening voor een strooiweide, een herdenkingsdreef en herdenkingstuin.

2 Een plek waar de bezoekers kunnen bezinnen en de overledene herdenken.
L Bailliu Een plek waar de bezoekers kunnen bezinnen en de overledene herdenken.

Hart

Volgens de ontwerper mist de huidige overdekte afscheidsplaats alle geborgenheid. Ook zorgen de vele verschillende palen en borden ervoor dat de inkom te druk oogt. "Wie Ter Ruste nu betreedt, komt nu eerder op een functionele plaats terecht. Dat kan beter. We willen op de begraafplaats een centraal hart maken, dat kan dienen om afscheid te nemen, te bezinnen en te herdenken", aldus Malengier.

November

Hij kreeg van de stad de opdracht om een technisch ontwerp op te maken voor de eerste fase van de herinrichting. "Het is budgettair en planmatig niet haalbaar om alle werken in één keer uit te voeren", zegt de bevoegde schepen Loes Vandromme (CD&V). "Voor deze eerste fase van de herinrichting werd 360.000 euro vrijgemaakt. De werken worden uitgevoerd voor de herdenkingsperiode begin november."


De nieuwe begraafplaats in Watou wordt eveneens door Malengier ingericht. Zijn visie daar is dezelfde als die voor Ter Ruste in Poperinge. "De begraafplaats wordt er een open ruimte, met alleen bomen rond de herdenkingsplek."

Lees meer