Dames voor Darwin - Griet Vandermassen
Bibliotheek Poperinge Dames voor Darwin - Griet Vandermassen

Griet Vandermassen over ‘Dames voor Darwin’ in bib Poperinge

Filosofe Griet Vandermassen komt naar de Poperingse bibliotheek naar aanleiding van haar boek ‘Dames voor Darwin’.

Griet Vandermassen is germaniste, doctor in de wijsbegeerte en verbonden aan de Universiteit Gent. Daarnaast is ze ook auteur van het boek Dames voor Darwin. Op donderdag 30 januari om 19.30 uur is ze te gast in de Poperingse bibliotheek De Letterbeek in de Veurnestraat 71. “Feministen hebben het niet begrepen op biologie. Velen verzetten zich zelfs actief tegen een biologisch geïnformeerde kijk op de seksen. Het bewijs is nochtans overweldigend dat veel sekseverschillen in psychologie en gedrag niet alleen aan onze opvoeding en cultuur liggen. Ze zijn een voorspelbaar gevolg van vele miljoenen jaren evolutie door natuurlijke en seksuele selectie. Houden we daar niet beter rekening mee als we inzicht willen krijgen in zaken als de genderkloof op de arbeidsmarkt, de oorzaken van seksueel geweld of het ontstaan van patriarchale maatschappijen? En waarom dringt die kennis zo moeilijk door binnen het feminisme? Een biologisch geïnformeerd feminisme zou niet alleen wetenschappelijk veel sterker staan, het zou ook veel meer mensen aanspreken”, zo staat te lezen.

Lees meer