Marjolein Six en Alex Colpaert van Groen Poperinge aan de weide van boer Jos.
Foto Michael Depestele Marjolein Six en Alex Colpaert van Groen Poperinge aan de weide van boer Jos.

Groen in de bres voor weide van boer Jos

HEVIG PROTEST TEGEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

De herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan: ze valt niet bij iedereen in goede aarde. Niet in het minst bij de familie Six, van wie de weiden in het plan ingekleurd staan als mogelijk woongebied. Groen Poperinge eist bijkomend onderzoek.

Op de gemeenteraad van april stelde de stad Poperinge nog trots de partiële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) voor. In een aantal infosessies werd dit de voorbije weken toegelicht, maar het plan werd daarbij niet door iedereen gesmaakt. "Al snel werd duidelijk dat onze weide in het GRS ingekleurd staat als 'mogelijk woongebied'", vertelt Marjolein Six. Samen met haar ouders Moniek Desmet en Jos Six, en haar broers en zus woont ze op de boerderij 'De Groenselpoorte'.

Weide verliezen

Verschillende weiden van de boerderij staan op het GRS inderdaad aangeduid als de meest geschikte locatie voor bebouwing. De gronden hebben een oppervlakte van 1,5 ha. "De plannen zijn nog niet concreet, maar de kans zit er wel in dat we later onze weide verliezen en dat er woningen komen. In de plannen staat dat het woongebied zelfs tot tegen onze schuur zou komen!"

Groene zones koesteren

Het gezin besliste om een bezwaar in te dienen. "De zone fungeert als een 'groene verademing' in de dorpskern. De beplanting van onze weide bestaat uit gemengde hagen en een twintigtal essen. Groene zones in een dorpskern zijn uniek, moeten we deze dan niet net koesteren? De burgemeester komt woensdagnamiddag bij ons op gesprek om de zaak toe te lichten." De familie Six kan alvast rekenen op de steun van vrienden en buren, die ook bezwaar indienden.


Ook Groen Poperinge vindt dat het stuk weide om diverse redenen niet in aanmerking mag worden genomen om te verkavelen. "De gronden zijn als een spons die het water dat van hoger gelegen weilanden komt, opneemt. Daarnaast vinden we dat er in ieder geval eerst moet onderzocht worden of bijkomende woningen nog nodig zijn", vindt Alex Colpaert van Groen Poperinge.


"Dit plan is met de beste bedoelingen voorgesteld", sust burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). " Over de woonuitbreiding is inderdaad heel wat te doen, al is een uitbreiding belangrijk om nieuwe gezinnen zuurstof te kunnen geven. Er zijn misvattingen over wat een structuurplan precies is. De oppervlaktes, timing en precieze invulling liggen nog helemaal niet vast. We dachten ook dat er hiervoor een draagvlak was in het dorp", aldus een verraste burgemeester.


Bezwaren kunnen nog tot 7 juli ingediend worden. Meer informatie kan je vinden via de Facebookpagina 'De weide van boer Jos'.

Lees meer