Een toekomstbeeld van de geplande uitbreiding. Achter deze nieuwbouw liggen de huidige gebouwen van Het Plokkersheem.
Foto Kos Een toekomstbeeld van de geplande uitbreiding. Achter deze nieuwbouw liggen de huidige gebouwen van Het Plokkersheem.

Uitbreiding Plokkersheem onzeker

JEUGDVERBLIJF MAG NIET ZOMAAR BOUWEN IN WOONGEBIED

De eigenaars van jeugdverblijf Het Plokkersheem willen in 2016, oftewel nauwelijks drie jaar na de opening, alweer een nieuwbouw in gebruik nemen. Die moet 46 plaatsen aan de huidige 80 toevoegen. Maar het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dreigt stokken in de wielen te steken.

Het Plokkersheem opende pas in juli 2013 de deuren in het voormalige rusthuis De Eeuwige Lente in Watou. Het gebouw werd zorgvuldig opgeknapt, waarna in het gedeelte 'De Hoppe' plaats was voor 20 mensen, en in het aanpalende gedeelte 'De Plokker' ruimte voor 60 bezoekers. Er liggen inmiddels alweer plannen op tafel om het jeugdverblijf uit te breiden met een nieuwbouw die nog eens 46 bedden moet tellen.


"We hebben nood aan de mogelijkheden die zo'n uitbreiding ons biedt", zegt coördinator Stijn Dujardin. "Er komen bijvoorbeeld heel wat aanvragen binnen van groepen die meer dan 20 mensen tellen - en dus niet in De Hoppe terechtkunnen - maar voor wie de 60 plaatsen in De Plokker dan ook weer te veel zijn. Anderzijds zijn er ook heel wat jeugdbewegingen met een groep van 100 tot 120 leden, plus leiding. Zij kunnen momenteel nog niet bij ons terecht, maar na de uitbreiding zou dat wel moeten lukken."

Meer luxe

Los van de capaciteit ziet Dujardin nog een reeks voordelen. "In het nieuwe gebouw kunnen we toch iets meer luxe aanbieden dan in het huidige gebouw", legt hij uit. "Elke kamer kan eigen sanitair krijgen, waardoor ook nieuwe doelgroepen van ons jeugdverblijf gebruik kunnen maken. Ik denk maar aan een bedrijfsuitstapje, waarbij collega's doorgaans toch liever geen sanitair delen. Het zou dus een mooie aanvulling kunnen zijn op ons huidige aanbod, al blijft onze focus natuurlijk wel op jeugdwerk gericht."


Om de nieuwbouw te kunnen optrekken, werd de leegstaande woning van de buren gekocht. Bedoeling is om die neer te halen en op de grond zo snel mogelijk te starten met de bouw van wat 'De Belle' moet gaan heten. "Het plan is helemaal uitgetekend en de aanvraag voor de bouwvergunning is ingediend", zegt Dujardin. "Die procedure verliep vlot, zonder bezwaren van buurtbewoners. Maar voorlopig kan er toch nog niet gewerkt worden. We hebben immers een 'gewone' woning gekocht, die zich in een woonzone bevindt."

Plannen herbekijken

En daar wringt het schoentje, want volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) is het niet toegelaten om daar een vakantiewoning of jeugdverblijf uit te baten. "Om ervoor te zorgen dat het gebouw ook gebruikt kan worden als jeugdverblijf, moet dit GRUP dus herzien worden", legt burgemeester Christof Dejaegher uit. "Op zich zijn we de plannen wel genegen en dus bekijken we de mogelijkheden. Het GRUP moet sowieso al aangepast worden voor de realisatie van een verkaveling in de buurt en als het even kan, willen we ook de aanpassingen voor Het Plokkersheem dan doorvoeren. Al moeten we dan wel bij het bewonersplatform en de buurt polsen naar hun mening. Maar die procedure, met onder meer een openbaar onderzoek, zal toch de nodige tijd in beslag nemen."


Meer informatie over Het Plokkersheem via www.plokkersheem.weebly.com, of via de Facebookpagina 'Het Plokkersheem'.

Lees meer