2 Coolrec in de Baeckelmansstraat in Tisselt
David Legreve Coolrec in de Baeckelmansstraat in Tisselt

Commotie rond afvalverwerkingsbedrijf, milieuschepen sust: “Er komt geen uitbreiding, maar een verstrenging”

In Tisselt (Willebroek) is commotie ontstaan over het afvalrecuperatiebedrijf Coolrec. De buurt vreest dat het bedrijf verder gaat uitbreiden, met nog meer hinder tot gevolg. “Dit gerucht klopt niet, Coolrec moet net een aantal zaken bijsturen”, zegt milieuschepen Maaike Bradt (CD&V). Volgens gemeenteraadslid Thierry Serrien (Groen) overschrijdt het bedrijf echter ruimschoots ‘wat leefbaar en ecologisch verantwoord is’.

Coolrec, voorheen Apparec, is al jaren gevestigd aan de Baeckemansstraat in Tisselt. Dagelijks rijden er vrachtwagens met elektrische en elektronische toestellen, witgoed en bruingoed af en aan. Met het openbaar onderzoek rond de bijstelling van de milieuvoorwaarden voor Coolrec aan de gang, maakt de buurt zich zorgen om een eventuele uitbreiding.

2 Coolrec in de Baeckelmansstraat in Tisselt
David Legreve Coolrec in de Baeckelmansstraat in Tisselt

Stof- en lawaaihinder

“Wie vlakbij woont, weet dat de activiteiten van dit bedrijf voor stof- en lawaaihinder zorgen. Het op- en afladen van containers zorgt dagelijks voor overlast, de stofwolken vliegen vrij rond in de buurt. Van het geplande groenscherm tussen het bedrijf en de bewoning is nog altijd niets te zien, De vrachtwagens maken de verkeersdruk in ons nu al te drukke dorp alleen maar groter”, klinkt het bij de Tisselaars.

Beter doen

Volgens milieuschepen Bradt gaat het bedrijf echter niét uitbreiden, er is zelfs sprake van een verstrenging. “Het openbaar onderzoek draait om het bijstellen van de huidige vergunning van Coolrec na een evaluatie van de provincie. Net omdat geweten is dat het klasse1-bedrijf voor hinder zorgt en zo dicht bij de bewoning staat, wordt dit zo nauw opgevolgd en worden er nu extra voorwaarden opgelegd. Er moet een stofrapport worden opgemaakt, net als een beheerplan voor geluid en trillingen… Met dit dossier engageert Coolrec zich om het in de toekomst - vanaf juni 2022 - beter te doen.”

Zo’n bedrijf, waar voor meer dan 50 ton aan gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen, hoort niet thuis vlakbij een woonwijk. Er is plaats genoeg elders langsheen de A12

Thierry Serrien (Groen)

Volgens gemeenteraadslid Serrien overschrijdt het bedrijf al langer ‘ruimschoots wat leefbaar en ecologisch verantwoord is’. “Ooit was dit een klein papierverwerkend bedrijf met weinig problemen of overbelasting voor de Baeckelmansstraat en de woonwijk Schorheide. Ondertussen is de afvalverwerker echter uit zijn voegen gebarsten. Dat maakt de evaluatie door de provincie ook duidelijk: op elke milieucomponent - bodem, water, lucht, geluid - is wel iéts aan te merken.”

Gevaarlijke stoffen

“Bij het verwerken van de flatscreens komen er kwikhoudende deeltjes vrij in de lucht, deze worden gemeten en afgezogen, maar de alarmwaarde hiervoor werd veel te hoog ingesteld. Het hemelwater van de bedrijfssite vloeit samen met het bedrijfsafvalwater in de Bosbeek, enzovoort. Men moet Coolrec sowieso verstrengde voorwaarden opleggen, maar toch niet pas tegen juni 2022? De buurt verwacht dit nu al! Meer nog: zo’n bedrijf, waar voor meer dan 50 ton aan gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen, hoort niet thuis vlakbij een woonwijk. Er is plaats genoeg elders langsheen de A12.”

Lees meer