Thinkstock

Gemeentebestuur voert mantelzorgpremie weer in

Het gemeentebestuur van Buggenhout voert de mantelzorgpremie opnieuw in. Die was jaren geleden afgeschaft uit besparingsoverwegingen.

De mantelzorgpremie is bestemd voor personen die thuis de zorg voor een zieke of zorgbehoevende op zich nemen. Zo kan die zorgbehoevende zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Mantelzorgers zijn niet-professionelen, zoals familie, buren of vrienden die onbetaald en voor lange periode de zorg voor iemand in hun directe omgeving op zich nemen. Tot 2013 konden deze vrijwilligers in Buggenhout op een jaarlijkse mantelzorgpremie rekenen. Maar toen besliste de OCMW-raad wegens besparingsredenen deze toelage stop te zetten.

Daar komt nu opnieuw verandering in. Gemeenteraadslid Bea Van den Broeck (CD&V) brak tijdens de jongste gemeenteraad een lans om de premie opnieuw in te voeren. “Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan een warme en solidaire samenleving en zijn van grote waarde als aanvulling op een netwerk van thuiszorgdiensten”, zegt ze. “In zwaarder zorgsituaties is mantelzorg onmisbaar. De premie is een vorm van waarderingsvergoeding voor de inzet van deze vrijwilligers.”

Schepen van sociale zaken Nadine Sertijn (CD&V) bracht positief nieuws: de mantelzorgpremie wordt opnieuw ingevoerd. Elke mantelzorger kan zo 120 euro per jaar krijgen. Het gemeentebestuur voorziet voor dit initiatief een totaalbudget van 18.000 euro.

Lees meer