2 Basisschool 't Kasteeltje maakt huiswerkpaketten op maat.
David Legreve Basisschool 't Kasteeltje maakt huiswerkpaketten op maat.

Schoolteam van ’t Kasteeltje maakt werkbundels op maat van leerlingen: “Kloof zo klein mogelijk houden”

Bij de sluiting van alle scholen naar aanleiding van de coronacrisis, werden er stapels huiswerk in de boekentassen gestopt of naar ouders gemaild. Het doel: leerlingen ook de komende weken thuis aan de slag houden. Om dit voor iédereen mogelijk te maken, maakt het team van basisschool ’t Kasteeltje in Puurs-Sint-Amands werkbundels op maat. “Leerlingen met een taalachterstand helpen we met pictogrammen, we willen ook graag onze laptops en tablets uitlenen”, zegt directeur Tom Cornu.

“Heel wat van onze leerlingen hebben op school al moeite om het tempo bij te houden: ze komen nog maar net uit het buitenland, spreken en begrijpen de taal nog niet voldoende, krijgen thuis niet dezelfde huiswerkbegeleiding als hun klasgenootjes… Vanzelfsprekend krijgen zij op school de nodige extra begeleiding en ondersteuning. Maar nu we onze scholen meerdere weken moeten sluiten, wordt die kloof met de klasgenootje weer groter. Bij deze kinderen volstaat het immers niet om dezelfde werkbundels mee te geven. Zij zijn vaak nog niet eens in staat om de opdrachten volledig te lezen en te begrijpen.”

Pictogrammen

“Ons team maakt daarom een aparte werkbundel op maat van elk kind waarvan we denken dat hij of zij het nodig heeft. We maakten de opdrachten bijvoorbeeld duidelijker door naast summiere omschrijvingen van de taken met héél eenvoudige woordenschat ook pictogrammen te gebruiken. We gaan de bundels ook zelf overal bussen, zodat de ouders niet naar school hoeven te komen om de taken op te pikken.”

2 Directeur Tom Cornu van Basisschool 't Kasteeltje, zijn ploeg maakt huiswerkpaketten op maat.
David Legreve Directeur Tom Cornu van Basisschool 't Kasteeltje, zijn ploeg maakt huiswerkpaketten op maat.

Vluchten uit Syrië

“We merken immers ook dat deze gezinnen vaak angstiger reageren op dit soort situaties.  Wij voelen ons al wat ontregeld en gestresseerd, maar wie is moeten vluchten uit Syrië en daar al te veel heeft meegemaakt, is vanzelfsprekend nog sneller bang. Deze mensen weten ook niet altijd hoe ze hun kind de juiste structuur moeten geven om dagelijks enkele taken te maken. Spijtig genoeg zijn onze huiswerkbegeleiders op dit moment niet meer aan het werk. Het gaat immers vaak om senioren uit de buurt die als vrijwilliger onze kinderen helpen, en zij zijn nu net een risicogroep.”

Laptops en tablets

“Nu de bundels verdeeld zijn, bekijken we ook de mogelijkheid om onze laptops en tablets tot bij deze kinderen te krijgen. Want ook daar zie je een grote kloof met de klasgenootjes. We kunnen wel opdrachten doormailen, maar als de leerlingen thuis geen computer of Internet hebben, hinken ze weer achterop. Het is net nu, meer dan anders, onze taak als school om ervoor te zorgen dat we de leerachterstand van onze zorgkinderen tijdens deze onderbreking zo klein mogelijk houden.”

Lees meer