Op deze plaats komt de uitbreiding van het industrieterrein.
Wiggenraad Op deze plaats komt de uitbreiding van het industrieterrein.

Bedrijvenzone kan eindelijk uitbreiden

4 HECTARE EXTRA BEDRIJFSOPPERVLAKTE BIJ MILITAIR DOMEIN

De bedrijvenzone in Weelde-Statie (Ravels) kan eindelijk uitgebreid worden. Zowel het archeologisch onderzoek als de onteigeningsprocedure is achter de rug. "In 2020 kunnen de eerste bedrijven aan het bouwen zijn", zegt burgemeester Walter Luyten.

Ravels telt nog verscheidene zonevreemde bedrijven. Om hen de kans te geven zich te herlokaliseren in eigen gemeente, moest er ruimte voor bedrijvenzones bijkomen. Al in de vorige legislatuur werd het idee opgevat om de bedrijvenzone in de Nijverheidsstraat in Weelde-Statie uit te breiden. De nieuwe zone komt op een plaats waar nu bos- en militair gebied is.


Jarenlang moesten er allerlei procedures en administratieve wegen bewandeld worden. Maar nu lijkt de uitbreiding van de industriezone in Weelde-Statie toch eindelijk verwezenlijkt te kunnen worden.


"Eerst hebben archeologische vondsten op het terrein het dossier met meer dan een jaar vertraagd, daarna dreigde de onteigeningsprocedure roet in het eten te gooien", verduidelijkt schepen voor Lokale Economie Carine Couwenberg (CD&V) de vertraging. Maar de intercommunale IOK, dat het dossier behartigt, liet onlangs aan het gemeentebestuur van Ravels weten dat er nu definitief doorgewerkt kan worden met de verdere ontwikkeling. "IOK heeft ons inderdaad bevestigd dat de gronden van defensie eerstdaags verworven zullen worden, en de grondwaarde pas later aan bod zal komen", zegt Carine Couwenberg.

Nieuwe toegangsweg

De totale oppervlakte van de nieuwe bedrijvenzone bedraagt 5,2 hectare, goed voor ruim 4 hectare aan netto bedrijfsoppervlakte. Hoeveel bedrijven zich er zullen vestigen met hoeveel werknemers zal pas in een latere fase blijken. Bij de oorspronkelijke plannen was voorzien dat de bijkomende bedrijvenzone zou ontsloten worden via een nieuwe toegangsweg die zou uitkomen op een grote rotonde ter hoogte van de overgang Merksplasseweg naar Geeneinde. De rotonde komt er uiteindelijk niet. "De rotonde gaat niet door, maar een nieuwe toegangsweg komt er wel. We houden de toegangsweg zo ver genoeg verwijderd van de woningen", aldus nog Carine Couwenberg.


Eerder deze maand werd de openbare aanbesteding voor de aanleg van wegen en voorzieningen gepubliceerd. "De start van die werken is gepland tegen het einde van dit jaar."


Ook burgemeester Walter Luyten (CD&V) is tevreden dat de eindmeet voor de uitbreiding van de industriezone nu eindelijk in zicht is. "We zijn verheugd dat de theoretische plannen in de praktijk gebracht zullen worden, want vele lokale ondernemers snakken naar gepaste bedrijfsruimte", zegt Walter Luyten. De gemeente is in dit dossier altijd de vinger aan de pols blijven houden, want het is voor de gemeente uiterst belangrijk om ruimte te verschaffen aan eigen ondernemers. Als er geen nieuwe hindernissen opduiken, zullen de eerste bedrijven in 2020 aan het bouwen zijn."

Lees meer