2 De Steenweg op Gierle in Turnhout: ter hoogte van Gamma komt een rotonde
Vanderveken De Steenweg op Gierle in Turnhout: ter hoogte van Gamma komt een rotonde

Rotondes, middenberm én bredere fietspaden voor Steenweg op Gierle: werken starten wel pas over 3 jaar

Na jarenlange studies hebben het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Turnhout een plan uitgewerkt om de Steenweg op Gierle in Turnhout veiliger en vlotter te maken. De gewestweg krijgt bredere fietspaden, middenbermen, verschillende rotondes en meer bomen. De werken zijn wel pas voorzien voor 2022.

De Steenweg op Gierle is veel automobilisten al vele jaren een doorn in het oog. Het is een drukke in- en uitvalsweg voor het centrum van Turnhout, en ook de vele grote baanwinkels aan beide kanten brengen veel verkeer met zich mee. Automobilisten die naar de parking van een bepaalde winkel willen, moeten vaak de baan kruisen met al snel een verkeersinfarct tot gevolg. “Auto’s die moeten wachten om af te slaan, belemmeren niet alleen de vlotte doorgang voor anderen, het maneuver is ook niet zonder risico’s omdat er steeds een fietspad gekruist wordt”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers.

Om het probleem van het kruisende verkeer aan te pakken, krijgt de Steenweg op Gierle een verhoogde middenberm. Wie aan de overkant van de weg moet zijn, moet omrijden. “Nieuwe rotondes aan de Gamma-site en de Muizenvenstraat en een ‘ovonde’ aan de Visbeekstraat maken keerbewegingen mogelijk op een vlottere en veiligere manier”, aldus Schoenmaekers.

Fileprobleem oplossen

De middenberm en de rotondes moeten het probleem van de files oplossen. Om de veiligheid te verhogen wordt het kruispunt van de Steenweg op Gierle met de Ring aangepakt. “We willen alle conflicten tussen automobilisten en fietsers in de toekomst onmogelijk maken. Dit betekent onder meer dat de bypasses van en naar de N140 verdwijnen en dat de lichtenregeling wordt aangepast. Om het verkeer te kunnen blijven verwerken zullen wel bijkomende afslagstroken voorzien worden.”

2 Onder meer ter hoogte van de Muizevenstraat komt een rotonde.
AWV Onder meer ter hoogte van de Muizevenstraat komt een rotonde.

Niet alleen op het kruispunt, ook langs de steenweg zelf zal het voor de fietser een stuk aangenamer en veiliger worden. “Vandaag liggen er al vrijliggende fietspaden, maar die zijn naar de huidige maatstaven te smal en onvoldoende comfortabel. De nieuwe worden dubbelrichtingsfietspaden die aan beide zijden van de weg 3 meter breed en in asfalt aangelegd worden. Zo zullen fietsers veel minder moeten oversteken, wat de veiligheid sterk ten goede komt.”

Bomen gekapt

Voor het aanleggen van de nieuwe infrastructuur is meer ruimte nodig. Daardoor zullen er voor de werken een aantal van de bestaande bomen moeten verdwijnen. “Na de heraanleg zullen de bomen opnieuw aangeplant worden, meer dan vandaag zelfs”, belooft Schoenmaekers.

Met de heraanleg van de Steenweg op Gierle komt er dus eindelijk een oplossing voor de verkeersellende op de gewestweg. Weggebruikers moeten nog wel geduld oefenen. De herinrichting is pas voorzien voor over drie jaar. Dat komt onder meer omdat er eerst privé-eigendommen verworven moeten worden voor de aanleg van de rotondes en bredere fietspaden. “Het eerste ontwerp is nu klaar en wordt toegelicht aan bedrijven en buurtbewoners op en rond de Steenweg op Gierle”, besluit Jef Schoenmaekers. “De komende weken zullen er verschillende infomomenten plaatsvinden. Op basis van de reacties en suggesties kunnen nog beperkte bijsturingen aan de plannen gebeuren voordat het ontwerp definitief wordt.”

Tegen eind 2021 wil het agentschap de grondverwervingen afgerond hebben. Dan wordt een omgevingsvergunning aangevraagd met het oog op de start van de werken in 2022.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer