In het centrum van Turnhout is het voor zorgverleners vaak moeilijk een vrije parkeerplaats te vinden.
Jef Van Nooten In het centrum van Turnhout is het voor zorgverleners vaak moeilijk een vrije parkeerplaats te vinden.

Zorgverleners zoeken vrije parkeerplaats in stad: “Stel je oprit of garage ter beschikking”

Het stadsbestuur van Turnhout roept inwoners op om hun oprit of de ruimte voor hun garage beschikbaar te stellen aan zorgverstrekkers. Op die manier kunnen de 256 professionele zorgverleners in de regio sneller een vrije parkeerplaats vinden wanneer ze naar een patiënt moeten.

Oppositiepartij TIM vroeg eerder tijdens de gemeenteraad al om zorgparkeerplaatsen in te voeren in Turnhout. Intussen heeft het stadsbestuur het project uitgewerkt. Daardoor mogen de 256 professionele zorgverstrekkers in de regio niet alleen gratis parkeren in Turnhout met hun verzorgerskaart, maar nu mogen ze ook voor garages en opritten staan. Tenminste, wanneer de eigenaar van die garage of oprit daarvoor toestemming geeft. De stad roept inwoners op die toestemming te verlenen. 

“Dokters, thuisverplegers en kinesisten zijn veel onderweg, van de ene patiënt naar de andere, en verliezen kostbare tijd omdat ze niet altijd gemakkelijk een parkeerplaats vinden dicht bij de woningen van hun patiënten”, zegt schepen voor mobiliteit Marc Boogers. “Vandaar die oproep. Als onze inwoners het goed vinden dat zorgverleners hun wagen parkeren voor hun garagepoort of oprit, dan kunnen we speciaal voor die zorgverleners een netwerk uitbouwen van extra parkeerplaatsen.”

Aanvraag

Wie er geen probleem mee heeft dat een zorgverlener even voor zijn eigendom parkeert, kan zich aanmelden via een formulier op de website van de stad. Daarna beoordeelt de dienst Mobiliteit de aanvraag, want niet alle plaatsen zijn geschikt. “Garagepoorten van appartementen of van meerdere gebruikers kunnen geen zorgparkeerplaats zijn”, verduidelijkt schepen Boogers. “Ook als de garagepoorten te smal zijn, gebruiken we de plek niet. En ook woonerven komen niet in aanmerking, evenmin als plaatsen waar volgens de wegcode een parkeerverbod geldt.”

De voorbije weken hebben ons allemaal nog eens terdege herinnerd aan het belang van de zorgverstrekkers in onze samenleving. Het gevoel van solidariteit is dan ook groot

Schepen voor mobiliteit Marc Boogers

Wanneer een aanvraag wel wordt goedgekeurd, krijgen de bewoners een sticker om op hun garagepoort te kleven. Zo weet de zorgverstrekker dat hij voortaan zijn auto tijdens huisbezoeken op die plaats mag parkeren. De zorgverlener van zijn of haar kant krijgt van de stad een kaart om zich kenbaar te maken. 

Maximaal 1 uur

“De zorgverstrekker mag zo’n plaats maximaal een uur gebruiken”, vervolgt schepen Boogers. “Doordat hij zijn verzorgerskaart combineert met de blauwe parkeerschijf weet ook de bewoner hoe lang de parkeerplek ingenomen zal zijn. En als die bewoner toch eens dringend moet vertrekken terwijl een zorgverlener zijn uitrit blokkeert, dan kan hij hem opbellen. Want de zorgverstrekker moet zijn gsm-nummer vermelden op de kaart die achter de voorruit ligt. Dat is een voorwaarde.”

25 mei

Alle goedgekeurde zorgparkeerplaatsen worden in kaart gebracht op de stedelijke website. Zo weten de zorgverstrekkers van tevoren waar ze kunnen rekenen op een voor hen voorbehouden parkeerplaats. Schepen voor mobiliteit Marc Boogers is overtuigd dat veel inwoners zullen ingaan op de oproep. “De voorbije weken hebben ons allemaal nog eens terdege herinnerd aan het belang van de zorgverstrekkers in onze samenleving. Het gevoel van solidariteit is dan ook groot, en ik meen dat de timing goed is. Vanaf maandag 25 mei mogen de aanmeldingen binnenkomen, en dan hoop ik dat we heel snel heel veel stickers kunnen uitdelen.”

TIM

Oppositiepartij TIM bracht de vraag voor zorgparkeren in januari op de gemeenteraad.  “Ik heb dit toen reeds toegezegd in kader van de evaluatie van ons parkeerbeleid. Goede ideeën, meerderheid of oppositie, worden geapprecieerd en daar gaan we mee aan de slag. Dank aan onze diensten communicatie en mobiliteit dat ze dit er in deze crisistijd bovenop hebben kunnen nemen, voor al onze zorgverstrekkers", besluit Marc Boogers.

Lees meer