Fietsers met een mondmasker. Dit is een illustratiebeeld.
Tomas Sisk / Photo News Fietsers met een mondmasker. Dit is een illustratiebeeld.

Eerstelijnszone Voorkempen start lokale contactopsporing

De eerstelijnszone (EZL) Voorkempen, een samenwerkingsverband met de gemeenten Zoersel, Malle, Brecht, Schilde, Zandhoven en Wijnegem, zet een lokale contactopsporing op. Dat moet helpen om eventuele plaatselijke uitbraken van besmettingen snel op te sporen en in te dammen.

De eerstelijnszone (EZL) Voorkempen heeft beslist om een COVID-team op te richten. Dat team werkt op zijn beurt samen met het Agentschap Zorg & Gezondheid om plaatselijke uitbraken snel op te sporen en een verdere verspreiding te beperken. 

Daarnaast worden in elke gemeente ook nog enkele bijkomende inspanningen geleverd om mogelijke uitbraken te voorkomen. Zo worden alle plaatselijke verenigingen en horecazaken opgeroepen om mogelijke besmettingen te melden. Daarna kunnen - in overleg met het COVID-team en de Vlaamse overheid - de nodige maatregelen genomen worden en kunnen de contacten en risico’s precies in beeld worden gebracht. 

Vertrouwenspersoon

Er wordt ook een vertrouwenspersoon aangeduid die gedetailleerde informatie over besmettingen ontvangt om te bekijken of het om op zichzelf staande besmettingen gaat, dan wel om een mogelijke uitbraak van het virus. 

Tot slot kunnen huisartsen actief in de zone melding maken van situaties waarbij na een positieve test afzondering wordt opgelegd, maar waar er extra nood is aan hulp of ondersteuning. De maatschappelijk assistenten nemen dan met deze mensen contact op.

Lees meer