4 Een overzichtsbeeld van de nieuwe lay-out van de dorpskern van Beitem.
Groep III Een overzichtsbeeld van de nieuwe lay-out van de dorpskern van Beitem.

Centrum Beitem krijgt facelift: nieuwe school,
meer groen en wijkcentrum in ontwijde kerk

De plannen voor de vernieuwing van de dorpskern van Beitem zijn rond. De kerk zal dienst doen als gemeenschapscentrum, de Sint-Lodewijksschool krijgt een nieuwbouw en rond de kerk komt meer groen. Parochiaal centrum De Schakel en de pastoriewoning verdwijnen. “De nieuwe kern moet de dynamiek tussen het verenigingsleven en de school versterken", zegt schepen van Stadsontwikkeling Nathalie Muylle (CD&V).

Al in de loop van 2016 gingen scholengroep Arkorum en de Beitemse kerkfabriek samen aan tafel zitten met het oog op een eventuele uitbreiding van de school. Wegens de complexiteit van de zaak nam het Roeselaarse stadsbestuur al snel een regierol op zich. Inmiddels zijn vanuit de hogere overheid huursubsidies voor de nieuwe school toegekend en de eerste plannen zijn rond. Deze week werden ze voorgesteld aan buurtbewoners en verenigingen in Beitem.

Nieuw schoolgebouw

In de eerste plaats wordt er een nieuw schoolgebouw met een capaciteit van 250 leerlingen opgetrokken. De gymzaal, de keuken en de speelplaats zullen door de school gedeeld worden met de buurt en de verenigingen. De verwachte kostprijs is 5 miljoen euro. Groep III Architecten uit Brugge tekent het ontwerp en zal de werkzaamheden opvolgen. Arkorum plant om de aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen in januari 2020. De ingebruikname is voorzien in 2022.

4 Zo zou de publieke groene ruimte eruit kunnen zien.
Groep III Zo zou de publieke groene ruimte eruit kunnen zien.

De Ketting

De stad en de school zorgen ervoor dat het schoolgebouw wordt omgeven door een groene, autovrije publieke ruimte. Om dat park te kunnen realiseren, zullen het huidige parochiaal centrum en de pastoriewoning, die nu nog tussen de kerk en de school liggen, gesloopt worden. Eerder werd er nog gevreesd dat het gemeenschapscentrum en de jeugdbewegingen zouden moeten vertrekken, maar die vrees is nu van de baan. De KSA van Beitem, die nu nog in het parochiaal centrum zit, bouwt een nieuwe verdieping op het bestaande jeugdheem ‘De Ketting’. Daarmee worden alle jeugdverenigingen in hetzelfde gebouw gebundeld. Voor de werken krijgt de KSA een huisvestingssubsidie van 150.000 euro.

Wijkcentrum

Als opvolger van het parochiaal centrum zorgt de stad voor een nieuw wijkcentrum in de ontwijde kerk. Dat wijkcentrum zal gerund worden door een nieuw op te richten ‘vzw Beitem’, een overkoepelende vzw voor alle Beitemse verenigingen en inwoners. Ook het onderhoud van de publieke ruimte rond zowel kerk als school neemt de vzw op zich. De stad zet 1,3 miljoen euro opzij voor het wijkcentrum en de groene publieke ruimte. Tegen begin 2020 wordt de ontwerper aangesteld. De ingebruikname is voorzien in 2022.

4 De huidige situatie (links) tegenover de nieuwe (rechts)
Groep III De huidige situatie (links) tegenover de nieuwe (rechts)

Jonge bevolking

“Beitem kent een bloeiend verenigingsleven en heeft een jonge, groeiende bevolking. Met 1.624 inwoners is het weliswaar een van de kleinste wijken van Roeselare, maar het is de op een na snelst groeiende wijk”, aldus schepen van Stadsontwikkeling Nathalie Muylle (CD&V). “Er wonen opvallend veel jonge gezinnen. De aanleg van een dorpskern alleen is niet voldoende voor een dorpsgevoel. Bedoeling is dat de nieuwe kern de dynamiek tussen verenigingsleven en de school versterkt. Het moet dé plek bij uitstek worden waar het sociaal leven zich afspeelt.” 

4 Een beeld van op de straat
Groep III Een beeld van op de straat

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Alain Luppens

    En wordt de Meensesteenweg rond de school dan ook eindelijk aangepakt om het verkeer wat te doen afremmen want het is momenteel wachten tot er zich een drama voor doet

Lees meer