De bandensporen tonen aan dat chauffeurs hier de rotonde wel eens dwarsen.
Joke Couvreur De bandensporen tonen aan dat chauffeurs hier de rotonde wel eens dwarsen.

De rotonde waar niét rond gereden wordt

De rotonde op het kruispunt van de Kaasterstraat en de Graaf de Thienneslaan is het ultieme bewijs dat de snelheidsregels in de Kaasterijk met de voeten getreden worden. Je ziet overduidelijk bandensporen die aantonen dat automobilisten over, in plaats van rond de rotonde rijden. Maar extra snelheidsremmende maatregelen zijn er niet gepland. "In de vorige legislatuur werden in de Kaasterstraat al twee asverschuivingen voorzien aan de hand van paaltjes om de snelheid te remmen", weet mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). "Op de rotonde staat bovendien de nodige signalisatie die er op wijst dat je errond moet rijden. We roepen de automobilisten wel op om zich aan de verkeersvoorschriften te houden en hun snelheid te matigen." (CDR)

Lees meer