2 Het huidige asiel is quasi voortdurend volzet en uitbreiden is geen optie.
Joke Couvreur Het huidige asiel is quasi voortdurend volzet en uitbreiden is geen optie.

Dierenasiel naar buurt VABI-hoeve?

VERHUIS EN NIEUWBOUW MOETEN PLAATSGEBREK OPVANGEN

Dierenasiel Regio Roeselare, dat in de Oude Stadenstraat met plaatsgebrek kampt, verhuist mogelijk naar de site van de schoolhoeve van het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut - VABI - in de Wagenstraat. Om een nieuwbouw financieel rond te krijgen, hoopt het asiel op schenkingen.

Stad Roeselare kreeg recent nog 80% van GAIA voor zijn diervriendelijk lokaal beleid, de tweede hoogste score van de provincie. Maar het kan nog beter. Zo is er dringend nood aan een nieuw asiel. Dierenasiel Regio Roeselare is al sinds jaar en dag gevestigd langs de Oude Stadenstraat. Ze hebben er een capaciteit van 24 honden en 48 katten, maar hun site is veel te klein. Het asiel is quasi voortdurend volzet en uitbreiden is geen optie. Elk beschikbaar hoekje op het terrein is al ingepalmd. "We dromen van een nieuwe site en hebben zelfs al concrete plannen", zegt Arnold Stael, voorzitter van de raad van bestuur van Dierenasiel Regio Roeselare vzw. "Maar de financiële draagkracht is er nu niet."

2 De site van de VABI-hoeve komt als mogelijke locatie uit de bus.
Joke Couvreur De site van de VABI-hoeve komt als mogelijke locatie uit de bus.

Dierenzorg

Onder meer daarom werd de vzw opgericht. Die telt drie partners: stad Roeselare, Buurt en Co die instaat voor de dagelijkse werking en Hogeschool Vives die ondersteuning biedt. "Dankzij die vzw-structuur komen we nu ook in aanmerking voor schenkingen en duolegaten (waarbij in een testament de ene begunstigde, doorgaans een vzw, een erfdeel krijgt op voorwaarde dat hij de successierechten van de andere begunstigde betaalt, red.)", gaat Stael verder. "Vanaf januari kunnen we, ook met terugwerkende kracht, fiscale attesten uitschrijven."


Het is dus volop fondsen werven geblazen. Maar ze hebben ook al een locatie op het oog. "We zijn bezig met een ruimtelijk onderzoek rond de VABI-hoeve", zegt schepen Filiep Bouckenooghe (Groen). Die plaats lijkt op het eerste gezicht zo slecht nog niet. Er is de nabijheid van de VABI-hoeve (Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut) waar tal van andere dieren verblijven en leerlingen dierenzorg aan de slag zijn. Daarnaast wordt net in die buurt het Bergmolenbos aangeplant, waarin een hondenloopweide komt en gewandeld kan worden. Bovendien zijn er weinig omwonenden. "Maar er is nog niets definitief. Als de VABI-hoeve niet kan, gaan we op zoek naar een andere stek."

Blinde vlek

Het nieuwe asiel moet een regionaal verhaal worden. Midden-West-Vlaanderen is nu een blinde vlek op de kaart van dierenasielen. "Binnen Midwest (de intergemeentelijke samenwerking tussen alle gemeenten van de Mandelstreek, uitgezonderd Dentergem, red.) is er al een behoeftenonderzoek gevoerd om in kaart te brengen wat de noden zijn", aldus de schepen. "Maar we krijgen zelfs vragen van buiten Midwest, zoals van Torhout." Info: www.hetblauwekruisroeselare.be.

Lees meer