2 Zo zal het afgewerkte knooppunt eruit zien. Bovenaan zie je de ziekenhuiscampus in opbouw.
© AWV' Zo zal het afgewerkte knooppunt eruit zien. Bovenaan zie je de ziekenhuiscampus in opbouw.

Files verzekerd bij aanleg 3A-knooppunt

WERKEN BEGINNEN MAANDAG, KLAAR TEGEN BOUWVERLOF 2019

De omvorming van het kruispunt van de Rijksweg (N36) met de Kwadestraat tot het 3A-knooppunt begint maandag. Deze ingrijpende werken, uitgevoerd door het Agentschap Wegen en
Verkeer (AWV), moeten tegen het bouwverlof van 2019 afgewerkt zijn, maar eerst dreigt een
periode met zware verkeershinder. "Er komen sowieso extra files tijdens piekmomenten", klinkt het bij AWV.

Toen begin dit jaar de voorbereidende werken voor de aanleg van het 3A-knooppunt uitgevoerd werden, was het meteen prijs. Vanaf de eerste dag was er verkeershinder. De komende weken en maanden zal het opnieuw aanschuiven zijn want maandag start de eigenlijke heraanleg, die moet leiden tot een vlotte ontsluiting van zowel Accent Business Park (ABP) als de nieuwbouwcampus van AZ Delta.


Dik anderhalf jaar zal er gewerkt worden aan het 3A-knooppunt. De Rijksweg wordt zes meter opgehoogd en eronder komt een koker voor het lokale verkeer. Om vlot het ziekenhuis en Accent Business park te bereiken worden zogenoemde bypassen aangelegd. Totale kostenplaatje: 5,5 miljoen euro.


"Dit is een grote investering, die oog heeft voor de auto, de fiets én het openbaar vervoer", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Zo kan straks de lokale economie verder groeien, zonder dat de lokale files groeien. Maar waar een schop in de grond gaat, ontstaat tijdelijk een hoop aarde en dus ook hinder."

2 Een overzicht van de eerste fase van de werken.
© AWV' Een overzicht van de eerste fase van de werken.

Afrit naar AZ Delta

"Om die zoveel mogelijk te beperken en de bedrijventerrein toegankelijk te houden, worden de werken in vier fases uitgevoerd. Verkeer tussen Rumbeke en Izegem blijft in alle fases in beide richtingen mogelijk", pikt Eveline Vandecaetsbeek, communicatieverantwoordelijke bij AWV, in .

Tijdelijke omleiding

Tijdens de eerste fase wordt de afrit richting AZ Delta aangelegd. Hierdoor wordt de Sint-Martinusstraat definitief doodlopend. Daarnaast wordt een deel van de Kwadestraat verlegd en vernieuwd. Aansluitend op deze nieuwe weg wordt een tijdelijke bypass aangelegd die in de volgende fase gebruikt zal worden als omleidingsweg. Ook de Kwadestraat Zuid, en de personeels- en bezoekersparking van AZ Delta worden op die nieuwe weg aangesloten.


"Alle bedrijven langs de N36 blijven bereikbaar", weet Vandecaetsbeek. "De pechstrook ter hoogte van de inrit naar ABP wordt omgevormd tot tijdelijke afrit naar ABP om de N36 minder te belasten. Het verkeer op de N36 kan in beide rijrichtingen door, maar ter hoogte van de werfzone in beide richtingen slechts over slechts één versmalde rijstrook."


Files tijdens de spits zijn dus onvermijdelijk. "Wie niet ter plaatse moet zijn raden we aan om op de E403 afrit 8 Roeselare-Beveren te nemen en via de R32 naar Roeselare centrum te rijden en omgekeerd. Ook het zware vrachtverkeer kan best via deze alternatieve route rijden."


Het einde van de eerste fase is voorzien tegen eind mei. Maar dat betekent niet het einde van de verkeersellende. Gedurende de volledige duur van de werken is er sprake van versmalde rijstroken, plaatselijk eenrichtingsverkeer, omleidingen en zelfs keerbewegingen. Politiezone Riho waarschuwt nu alvast via hun Facebookpagina voor grote verkeershinder en files.


Bekijk het filmpje op onze website: www.hln.be/knooppunt

Lees meer