Wim David, provinciaal voorzitter van het ACV, vreest de impact van de coronacrisis op de West-Vlaamse economie.
Joke Couvreur Wim David, provinciaal voorzitter van het ACV, vreest de impact van de coronacrisis op de West-Vlaamse economie.

In één jaar 5.000 werklozen erbij in West-Vlaanderen: ACV roept op tot samenwerking

De coronacrisis dreigt de West-Vlaamse economie hard te raken. Terwijl de kustprovincie veelal één van de beste leerlingen in de klas is inzake aantal vacatures en werkzoekenden, stelt het ACV nu vast dat de provincie het in de eerste cijfers iets slechter doet dan het Vlaamse gemiddelde. De vakbond roept daarom op tot samenwerking om het probleem aan te pakken.

“Op zich is het niet abnormaal dat de percentages iets slechter lijken waar er weinig werklozen en veel vacatures waren”, zegt provinciaal ACV-voorzitter Wim David. “Maar als we wat dieper in de cijfers graven, zijn we er toch niet gerust in. Volgens de cijfers van Arvastat (statistieken van VDAB over de Vlaamse arbeidsmarkt, nvdr.) waren er in onze provincie in april 30.210 werkzoekenden. Dat zijn er bijna 5.000 of 20 procent meer dan in april vorig jaar en dat katapulteert ons meteen vier jaar terug in de tijd. Wat we aanvoelden in onze dienstverlening, namelijk dat er niet alleen meer vragen van leden waren rond tijdelijke werkloosheid, maar ook rond volledige werkloosheid, zien we met deze statistieken bevestigd.”

Horeca en toerisme

Met die cijfers volgt West-Vlaanderen de Vlaamse trend. Vlaanderen had in april 2019 een werkloosheidsgraad van 5,8 procent. Vorige maand is die gestegen tot 6,5 procent. West-Vlaanderen kende een iets sterkere stijging van 4,5 naar 5,4 procent. “Alarmerend voor West-Vlaanderen is dat de sterkste stijging zich voordoet in de regio’s die al wat achterop hinkten in de cijfers: de kust vangt de hardste klappen op. Dat is perfect verklaarbaar doordat de horeca en het toerisme quasi volledig stilgevallen zijn. Omdat er al meer werkloosheid was, kan dit tot langere werkloosheidsperiodes leiden. Een heel recente studie van het Covivat-consortium bevestigt trouwens dat deze crisis vooral mensen (werkzaam in horeca, cultuur, winkels) treft die het al moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen”, stelt de ACV-voorzitter.

Minder vacatures

Ook het aantal openstaande vacatures is sterk verminderd. “We zien dat het aantal gemelde vacatures met 8 procent gedaald is in onze provincie. Dat is een sterkere daling van het jobaanbod dan gemiddeld in Vlaanderen, waar de daling 5 procent bedraagt”, aldus David. “ In de regio Roeselare-Tielt zakt het aantal openstaande vacatures met 24 procent. Ook hier is een verklaring voor: enkele regio’s in West-Vlaanderen hadden te kampen met een arbeidsmarktkrapte, waardoor er meer vacatures waren, die bovendien langer bleven openstaan. Het is logisch dat in regio’s waar er minder krapte was – en dus verhoudingsgewijs minder openstaande vacatures – de daling minder sterk is.”

Goede begeleiding

West-Vlaanderen dreigt zich te moeten opmaken voor een golf van ontslagen. “Het is momenteel afwachten hoe groot de impact van de coronacrisis precies zal zijn op de tewerkstelling in West-Vlaanderen. Tijdelijk werklozen zitten niet in die cijfers vervat. We hopen dat de overgrote meerderheid van de mensen snel en veilig opnieuw aan het werk kan. We krijgen echter meer en meer signalen en vragen van leden die hun ontslag gekregen hebben of hiervoor vrezen. Het lijdt dus weinig twijfel dat het aantal werkzoekenden in onze provincie nog even zal toenemen. Gelukkig bestaat de sociale zekerheid, zodat mensen die werkloos worden, een vangnet hebben. Maar deze crisis toont ook perfect aan dat die sociale zekerheid opnieuw versterkt moet worden, in plaats van afgebouwd. Langere tijd met een werkloosheidsuitkering moeten leven, kan voor veel gezinnen toch problemen opleveren. En daarom is het ook belangrijk dat wie werkloos wordt, goed begeleid wordt om zo snel mogelijk weer een passende, goede, duurzame job te vinden.”

Digitale vaardigheden

Volgens het ACV is het noodzakelijk om werknemers snel bij te scholen. “Dat bedrijven meer en meer digitaliseren en automatiseren is, is algemeen bekend. Die digitale omslag is met deze crisis nog een stuk versneld”, zegt David. “Wie nu op de arbeidsmarkt komt, kan die digitale vaardigheden dus goed gebruiken. Het zou een goede zaak zijn om zo veel mogelijk werknemers en werkzoekenden op korte termijn bij te scholen, zodat ze meer kansen op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt hebben.” Het ACV West-Vlaanderen roept daarom op tot samenwerking. “Overheden en VDAB, sociale partners, opleidingsinstellingen, … moeten de krachten bundelen en er samen voor zorgen dat het sociaaleconomisch herstel – veilig en via een degelijk plan – snel op gang kan komen. Als ACV zijn we alvast bereid om mee aan de kar te trekken, in het belang van alle werknemers in onze provincie.”

Lees meer