© Bart Leye

Leer meer over ‘de geschiedenis van de kus’ week voor valentijn

Davidsfonds Roeselare inviteert op woensdag 5 februari Ilse Landuyt. Een dikke week voor valentijn komt ze in zaal Suydtbrugge langs de Zuidstraat 27 vertellen over ‘De geschiedenis van de kus en alle gevolgen vandien’, een steelse blik op de geschiedenis van de liefde en het huwelijk en wat daar zoal van komt. Nee, het gaat hier niet om schuine moppen maar om de visie van Plato, de betekenis van het morganatisch huwelijk en de Karolingische echtscheiding, het vangen van olifanten in de woestijn, kinderboerderijen, vondelingenschuiven, goede raad van Plutarchus, beroemde weeskindjes en vreemde tradities. Dit alles wordt vergezeld van uitgebreid beeldmateriaal en leuke anekdotes. De avond start om 20 uur en wie op voorhand inschrijft, is zeker van zijn plaats. De toegangsprijs bedraagt 8 euro voor leden, 12 euro voor niet-leden en mensen met een vrijetijdspas betalen 6 euro. Meer info en inschrijven via erik.huyghe@telenet.be. 

Lees meer