2 De vijfdejaars brengen straks met plezier 24 uur in de klas door voor Australië.
Maxime Petit De vijfdejaars brengen straks met plezier 24 uur in de klas door voor Australië.

Leerlingen VABI blijven 24 uur op de schoolbanken zitten voor Australië

De vijfdejaars Dierenzorg van het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut (VABI) zullen op dinsdag 18 februari 24 uur non-stop op de schoolbanken zitten. Met hun lesmarathon willen ze  Australië, en dan vooral de organisatie Wires Australian Wild Life Rescue Organisation, steunen.

De 32 vijfdejaars van het VABI zijn getroffen door het dierenleed in Australië door de hevige bosbranden. “Australië is een delicate biotoop. Als er één soort uitvalt, valt de hele biotoop ineen en het is moeilijk om dit te herstellen”, vertelt leerling Karis De Baets. “Het zou tientallen jaren duren om de situatie weer stabiel te krijgen. Net daarom bekommeren wij ons niet specifiek om de koala’s of de kangoeroes, maar liggen we ook wakker van de vogels die geen eten vinden, de reptielen die zich niet snel genoeg uit de voeten kunnen maken,... Zo groeide het idee om met onze klas de plaatselijke organisatie Wires Australian Wild Life Rescue Organisation te steunen. Die bekommert zich onder andere ook om spookdiertjes, kleine reptielen,...”

2  Luna Declerck en Karis De Baets trekken het project.
Maxime Petit Luna Declerck en Karis De Baets trekken het project.

Lesmarathon

Om geld in te zamelen, organiseert de klasgroep in het kader van de tweejaarlijkse solidariteitsdag een lesmarathon. “We gaan van dinsdag 18 februari om 8.30 uur tot woensdag 19 februari om 8.30 uur les volgen en laten ons hierbij sponsoren. Verschillende leerkrachten sprongen al op de kar en zijn bereid zich ook na de traditionele schooluren en ’s nachts te engageren. De voorbereidingen voor de lesmarathon zijn volop bezig, maar momenteel zijn we nog op zoek naar sponsors. We willen graag een mooi bedrag kunnen schenken aan Wires Australian Wild Life Rescue Organisation.” 

Wie zijn goed hart wil tonen aan de leerlingen van het VABI en voor Australië kan hen contacteren voor sponsoring op de Facebookpagina VABI for Australia.

Lees meer