2 De leegstaande site van Crea Printing Industries op de Diksmuidsesteenweg.
CDR De leegstaande site van Crea Printing Industries op de Diksmuidsesteenweg.

Ook Unizo wil niet weten van een Jumbo in Roeselare: “Geef starters een plekje op de Creasite”

Ook Unizo Roeselare wil niet weten van een filiaal van de Nederlandse keten Jumbo op de Diksmuidsesteenweg. Het komt zelfs op de proppen met een mogelijke alternatieve invulling voor de site van het vroegere Crea Printing Industries.

De mogelijke komst van een filiaal van Jumbo deed de voorbije weken heel wat stof opwaaien in Roeselare. Actiecomité Leefbaar Schiervelde trok ten strijde en ook oppositiepartij Groen liet al blijken geen fan te zien van de locatie op de Diksmuidsesteenweg. Ook Unizo Roeselare heeft een bezwaarschrift ingediend bij stad Roeselare. Daarnaast bracht Unizo een negatief advies uit via het Vlaams Comité voor kleinhandel. “De meerwaarde van zo'n speler voor Roeselare is gering”, vindt voorzitster Isabel Lapeirre van Unizo Roeselare. “Het huidige aanbod van supermarkten is ruim voldoende. De ontwikkeling voorziet ook in extra detailhandel, waar geen nood aan is. We mogen fier zijn dat we met negen procent leegstand in Roeselare tot de betere leerlingen behoren. Maar zulke projecten vergunnen, heeft een negatieve invloed op het handelscentrum.”

2 Voorzitster Isabel Lapeirre van Unizo Roeselare.
RV Voorzitster Isabel Lapeirre van Unizo Roeselare.

Ruimte voor starters

Vorig jaar groeide het aantal starters in West-Vlaanderen met 5,04 procent. Dat inspireerde Unizo Roeselare tot een mogelijke alternatieve invulling van de leegstaande gebrouwen van Crea Printing Industries. “We willen graag de piste onderzoeken of de ruimte kan ontwikkeld worden in kleinere kmo-ruimtes van duizend vierkante meter”, licht Lapeirre toe. “Zo kunnen we starters een plaats geven in Roeselare. Lokale en regionale ondernemers, mensen met roots in de streek kunnen zich hier ontwikkelen. De huidige ruimtes voor die doelgroep is nu te beperkt. Starters hebben nu eenmaal een beperkt budget en botsen vaak op ruimtes die te duur en te groot zijn. Toch willen ze de stap zetten naar een professionele ruimte van waaruit ze kunnen groeien. De site krijgt op deze manier een duurzame invulling en kan omringd worden met groen om een mooi geheel te vormen met de wijk.”

Lees meer