Roeselaars warmtenet straks grootste van het land

Het Roeselaarse warmtenet, gevoed door restwarmte van de verbrandingsoven, wordt de komende jaren uitgebreid met twee vertakkingen: richting nieuw woongebied in de Gitsestraat en door het centrum richting Ronde Kom. Met deze uitbreiding wordt het warmtenet het grootste in Vlaanderen en zal de stad 15.000 ton CO2 minder uitstoten.

Roeselare was in 1986 pionier bij het verwarmen van gebouwen met restwarmte van de verbrandingsoven van MIROM. De stad wil dat warmtenet nu verder uitbreiden en mag zich straks niet alleen de eerste, maar ook de grootste noemen. Zowel MIROM als Eandis investeren mee. Zij deden hun groene verwarmingsplannen uit de doeken in aanwezigheid van minister van Energie Annemie Turtelboom. "We gaan de bestaande leiding aftakken naar de Ronde Kom", vertelt Koen Van Overberge van MIROM. "Dit wordt een nieuwe hoofdader van zeven kilometer door het hart van de stad. Op deze aftakking sluiten we de VMS, Burgerschool, de tweehonderd nieuwe woningen van Het Laere in de Kattenstraat, Campus Tant van het MSKA, campus Brugsesteenweg en het OCMW en hun rusthuizen Ter Berken en De Waterdam aan. Met deze investering van zes miljoen euro kunnen we jaarlijks vijf olympische zwembaden vol stookolie recupereren."

AZ Delta

Eandis plant een aftakking richting de nieuwe woonzone Gitsestraat-Honzebroekstraat. "De duizend woningen daar worden aangesloten op het warmtenet", weet directeur Paul Gistelinck van Eandis. "Ook site Schiervelde, inclusief nieuw zwembad, wordt hierop aangesloten. Daarnaast is er ook interesse van Sint-Idesbald en industriezone Wijnendaele."


Ten slotte droomt ook AZ Delta van een eventuele nieuwe aftakking richting de nieuwe campus in Rumbeke. (CDR)

Lees meer