Jan Buyl, Fangio Hoorelbeke, Diter Den Baes, Kenny Verspaille, Lieselot Vermeeren en Joerie Manhout kijken uit naar de start van Zoom Roeselare op 1 september
CDR Jan Buyl, Fangio Hoorelbeke, Diter Den Baes, Kenny Verspaille, Lieselot Vermeeren en Joerie Manhout kijken uit naar de start van Zoom Roeselare op 1 september

Vanaf 1 september nieuwe middelbare freinetschool ZOOM op Campus Tant: “Bij ons leren jongeren vanuit eigen interesses”

Het middelbare freinetonderwijs in Roeselare neemt op 1 september een nieuwe start. De Bonte Specht Kwadraat, die langs de Honzebroekstraat enkel de eerste graad secundair aanbiedt, verdwijnt. MSKA Roeselare biedt vanaf dan freinetonderwijs aan op Campus Tant langs de Hugo Verrieststraat onder de naam ZOOM Roeselare. Ze starten met een eerste graad A-stroom, maar willen uitgroeien tot volwaardige opleiding van zes jaar.

Freinetonderwijs is al langer aanwezig in de Rodenbachstad. In september 2011 verwelkomde de lagere freinetschool De Bonte Specht haar eerste leerlingen op de campus langs de Honzebroekstraat en vijf jaar later, in september 2016, werd hier een vervolg aangebreid met De Bonte Specht Kwadraat, waar leerlingen konden doorstromen naar de eerste graad secundair onderwijs. “We ondervinden dat jongeren bij ons enorm groeien”, vertelt coördinator Kenny Verspaille. “Maar het secundair is onvoldoende bekend. Nu lopen er amper 11 leerlingen school. Hoog tijd dus om ons te herprofileren.”

Vanuit interesses

En dus neemt het middelbaar freinetonderwijs in Roeselare een nieuwe start onder de naam ZOOM Roeselare. “Bij ons nemen niet de leerkrachten, maar de leerlingen zelf de regie zelf in handen en stippelen mee hun leertraject uit vanuit hun eigen interesses, talenten, ervaringen,…”, gaat coördinator Verspaille verder. “Dit natuurlijk binnen de vooropgestelde leerdoelen. We gaan ook resoluut voor betrokkenheid en motivatie door leerlingen inspraak te geven. We hebben hiervoor een specifieke aanpak waarbij de leerkrachten de rol van coach opnemen en zo zorgen dat de eindtermen bereikt worden. Via flexuren kunnen de leerlingen zich ook verder verdiepen in de leerstof van specifieke vakken, zowel als ze moeite hebben of als ze te weinig uitgedaagd worden. Verder zetten we ook in op vakoverschrijdend projectwerk.”

Aparte school

ZOOM Roeselare vindt onderdak op Campus Tant, nu al goed voor zo’n 370 leerlingen. “Maar het wordt een aparte school met een eigen werking, een eigen pedagogisch project en een eigen lerarenkorps”, zegt de coördinator. “Wel kunnen de leerlingen ook aansluiten op alle opties die we aanbieden binnen MSKA, zoals voetbal, wielrennen en de dansacademie”, zegt Fangio Hoorelbeke, directeur van Campus Tant. “Ook het internaat op Campus Groenestraat staat open voor de leerlingen van ZOOM.” Op 1 september start ZOOM Roeselare op als eerste graad A-stroom. “Het is de bedoeling om de zesjarige structuur stelselmatig uit te rollen, met focus op aso. Zo starten we in het schooljaar 2021-2022 met 3A Humane Wetenschappen.”

Info-avond

ZOOM is een samenwerking tussen MSKA en Athena Kortrijk waar op 1 september ook een freinetschool uit de startblokken schiet. “Beide vestigingen zullen nauw samenwerken , expertise delen en zo een lerend netwerk creëren”, zegt Verspaille. ZOOM Roeselare hoopt op 1 september te kunnen starten met 2 klassen van elk 15 tot 20 leerlingen. Op donderdag 6 februari vindt een eerste infoavond plaats over ZOOM Roeselare. Dit om 19 uur op Campus Tant. Iedereen is er welkom. Meer info ook via www.zoom-roeselare.be.

Lees meer