Bewoners worden betrokken bij lichtstudie De Vrijheid

De herinrichting van de historische stadskern De Vrijheid houdt ook in dat de verlichting zal worden aangepast. Voor de lichtstudie koos het Ronsese stadsbestuur voor het agentschap Radiance35, om de stadsvernieuwing volledig te maken met de openbare verlichting.

"Om inzicht te krijgen in het gebied en gebruik van de wijk, stellen de lichtontwerpers van het agentschap een methode voor die gebaseerd is op het alledaagse gebruik", licht schepen van Stadsontwikkeling Jan Foulon toe.


Om het gebruik van de openbare ruimte te beleven, nodigt Radiance35 de bewoners uit voor een directe ontmoeting met de nacht via de groepservaring van een verkennende wandeling." Die zal plaatsvinden op dinsdag 18 april vanaf 20.30 uur met een nachtelijke stadswandeling in de historische stadskern. "Groepen van 10 tot 30 personen, die zijn samengesteld uit bewoners van de wijk en vertegenwoordigers van de openbare instanties, lopen bij valavond door De Vrijheid", vervolgt schepen Foulon.


"Zij worden vergezeld door stedenbouwkundigen die hun indrukken noteren. Alle deelnemers wisselen vrij met elkaar van gedachten om zo samen tot oplossingen te komen voor een betere beleving van de nachtelijke omgeving. Door de bewoners op een andere manier naar hun omgeving te laten kijken, worden zij ertoe aangezet om zich de omgeving opnieuw eigen te maken."


De wandeling duurt van 20.30 tot 22 uur en er wordt afgesproken in de trouwzaal van het stadhuis. Na afloop worden de deelnemers getrakteerd op een drankje op de Kleine Markt. Meer info via : projecten@ronse.be of tel. 055 /23 27 25.


(MDVR)

Lees meer