Ronny De Coster

Fotoclub Ronse kijkt al 50 jaar door de lens

Fotoclub Ronse bestaat vijftig jaar en werd daarom in het Ronsese stadhuis ontvangen. De club heette in de beginjaren Fotoclub COC, waar ze hun thuishaven hadden. Fotoclub Ronse telt twintig leden die elke gelegenheid te baat nemen om hun impressies vast te leggen. Fotoclub Ronse laat elk jaar ook geïnteresseerden meegenieten van wat ze hebben vastgelegd en organiseren daarom een tentoonstelling met het werk van hun leden.


(MDVR)

Lees meer