2 Illustratiebeeld - In Ronse zijn er heel wat sociale woningen, zoals hier aan de Scheldekouter. Als het van het stadsbestuur afhangt, krijgen Ronsenaars voortaan voorrang bij de toewijzing.
Lieke D'hondt Illustratiebeeld - In Ronse zijn er heel wat sociale woningen, zoals hier aan de Scheldekouter. Als het van het stadsbestuur afhangt, krijgen Ronsenaars voortaan voorrang bij de toewijzing.

Meerderheid wil kandidaten die sinds geboorte in Ronse wonen eerst aan sociale woning helpen: “Dit neigt naar discriminatie”

Schepen van huisvesting Wim Vandevelde (N-VA) wil het toewijzingsreglement voor sociale woningen in Ronse strenger maken. Wie een lokale binding heeft met de stad zal voortaan voorrang krijgen. “We kiezen er voor om de Ronsenaars te helpen en geen extra armoede uit Brussel en Wallonië te importeren.”

De wachtlijst voor sociale woningen in Ronse is lang, maar niet iedereen maakt evenveel kans om snel een woning te kunnen huren. Steden en gemeenten mogen namelijk een reglement opstellen met criteria om zo bepaalde kandidaat-huurders voorrang te geven. Eén van die criteria is in Ronse een lokale binding hebben met de stad. Net dat criterium wil schepen Vandevelde strenger maken. Hij wil dat doen door eerst de kandidaat-huurders die sinds hun geboorte in Ronse wonen, voorrang te geven. Daarna volgen de kandidaten die minstens tien jaar in Ronse wonen of hebben gewoond en tot slot krijgen de kandidaten die in de periode van zes jaar voor de toewijzing van de woning minstens drie jaar inwoner van Ronse zijn of geweest zijn, voorrang. 

“We zien nu te vaak dat inwijkelingen in het eerste het beste krot komen wonen in Ronse en na enkele maanden aankloppen bij een huisvestingsmaatschappij. Als hun situatie heel slecht is, krijgen ze absolute voorrang

Burgemeester Luc Dupont (CD&V)

“Wij zijn van oordeel dat de nood bij veel mensen die al vanaf hun geboorte in onze stad wonen zeer groot is. Met de middelen die we inzetten en het pakket aan sociale huisvesting dat we momenteel hebben op ons grondgebied, willen we die mensen eerst helpen”, legt schepen Vandevelde uit. “We zien nu te vaak dat inwijkelingen in het eerste het beste krot komen wonen in Ronse en na enkele maanden aankloppen bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Als hun situatie heel slecht is, krijgen ze absolute voorrang op de lijst. Dat is geen goede werking van het systeem”, vult burgemeester Luc Dupont (CD&V) aan.

2 Schepen van huisvesting Wim Vandevelde (N-VA) wil Ronsenaars voorrang geven bij de toewijzing van sociale woningen.
Ronny De Coster Schepen van huisvesting Wim Vandevelde (N-VA) wil Ronsenaars voorrang geven bij de toewijzing van sociale woningen.

Discriminatie

Oppositiepartijen sp.a en Groen steken hun kritiek niet onder stoelen of banken. “Lokale binding is ook voor sp.a belangrijk, maar de criteria mogen niet zo streng zijn dat er de facto gediscrimineerd wordt. We horen bovendien van verschillende instanties dat ze de verstrenging afkeuren. Niet de sociale woningen trekken armoede aan, wel de slechte en goedkope woningen op de private markt”, zegt Björn Bordon (sp.a). “Een verstrenging is absoluut niet nodig”, vindt ook Lech Schelfout (Groen). “Alle huisvestingsactoren in Ronse hanteren al voorrangsregels voor mensen die hier al minstens drie jaar wonen en 70 procent van de personen op de wachtlijst woont al in onze stad.” 

Gelijke kansen?

Schelfout verwijst in zijn betoog ook naar een brief van Unia aan het stadsbestuur waarin de instelling voor gelijke kansen haar bedenkingen over het nieuwe reglement duidelijk maakt. “Unia waarschuwt voor overtreding van federale en Vlaamse anti-discriminatiewetgeving. Een onderscheid op basis van nationaliteit is mogelijk ook strijdig met de Europese regelgeving rond het vrije verkeer van personen. Met dit ogenschijnlijk neutrale voorstel geeft ons stadsbestuur een duidelijke impliciete boodschap: we willen geen armlastige nieuwkomers en al zeker niet die met een kleurtje”, besluit Schelfout.

“Niets van aan”, zegt Vandevelde. “Ik kan niet aanvaarden dat meneer Schelfout mij van racisme beschuldigt. We zijn bij de opstelling van deze criteria niet over één nacht ijs gegaan. Het is zeker niet de bedoeling om te discrimineren. Niet iedereen die in Ronse geboren is, heeft de Belgische nationaliteit, dus dat argument kan al van tafel.”

De gemeenteraad heeft de verstrenging van het toewijsreglement maandagavond goedgekeurd. Sp.a en Groen stemden tegen, Open Vld heeft zich onthouden, de meerderheidspartijen waren voor. Het dossier gaat nu naar de Vlaamse minister van Wonen die de criteria moet goed- of afkeuren.

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • José Coolsaet

    Positief besluit van de gemeenteraad!!!

Lees meer