Overnamedossier zorgcentra krijgt tegenwind van vzw Zorgvallei

Het OCMW en schepencollege van Ronse keurden begin juni de overname goed van de openbare zorgcentra, zoals het woon-en zorgcentrum De Linde en kinderdagverblijf door de vzw St-Vincentius Aaigem.


Bij de toekenning gingen stadsbestuur en OCMW akkoord met de overnamevoorwaarden van vzw St-Vincentius. Daardoor viel Zorgvallei van de vzw Werken Glorieux uit de boot. Deze Ronsese vzw legt zich evenwel niet neer bij de overname en gaat in beroep. "We zijn daarvan op de hoogte gesteld eind vorige week", zegt OCMW-voorzitter Wim Vandevelde. "Zo lang er geen arrest is van de Raad van State, blijft alles gewoon doorgaan zoals we in onze beslissing van begin juni hebben genomen."


Burgemeester Luc Dupont zegt dat uitspraak van de Raad van State tamelijk vlug zal gebeuren. "De Raad van State zal moeten oordelen of we ons gunningverslag correct hebben opgemaakt", reageert de burgemeester. Carlos De Wolf, de voorzitter van de Raad van Beheer van Zorgvallei benadrukt dat er veel tijd en energie in de opmaak van het overnamedossier is gestopt. "Het zal nu aan de Raad van State zijn om daarover te oordelen. Eigenlijk komt het er op neer dat stadsbestuur en OCMW niet zijn ingegaan op onze inhoudelijke beoordeling van ons dossier. Daar willen we nu ook duidelijk een antwoord op krijgen."


Ook de Ronsese sp.a had heel wat vragen bij de private overname van de zorgcentra. De socialisten bleven er tijdens de gemeenteraad op hameren dat de stad zelf had moeten instaan voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en dat niet in private handen mag geven. "En we blijven ons zorgen maken over de betaalbaarheid van de senioren die in het zorgcentrum zullen verblijven, want de dagprijs gaat hoe dan ook omhoog. We hebben ook schrik dat de ongeveer 110 personeelsleden op termijn de dupe worden van de overname", zegt Bjorn Bordon (sp.a).


De Raad van State zal zich op 10 juli over de zaak buigen. (MDVR)

Lees meer