De West-Vlaamse Intercommunale en de stad Tielt lanceren samen een nieuw bouwproject langs de Kasteelstraat
Sam Vanacker De West-Vlaamse Intercommunale en de stad Tielt lanceren samen een nieuw bouwproject langs de Kasteelstraat

WVI start verkoop nieuwe woonproject in Kasteelstraat

De verkoop van een nieuw woonproject in de Kasteelstraat in Tielt is gestart. De West-Vlaamse Intercommunale en de stad realiseren er tien bouwkavels voor open of halfopen bebouwing. Inwoners van Tielt die nog geen eigen woning hebben en mensen die in de stad werken, krijgen voorrang.

De grootte van de kavels varieert tussen 368 en 499 vierkante meter. Er zijn vier loten voor open bebouwing en zes loten voor halfopen bebouwing. Die laatste worden tegen gunstige voorwaarden aangeboden aan mensen met een bescheiden inkomen. Kopers kunnen gebruik maken van een architect of aannemer naar keuze, al werden de kleurpaletten voor de gevel- en dakmaterialen op voorhand vastgelegd. Het startschot van de verkoop werd dinsdagavond gegeven met een info-avond in de Europahal voor vijftien geïnteresseerde kandidaat-kopers. Bouwen kan in principe al vanaf volgend voorjaar. 

In een latere fase ontwikkelt de WVI achter de kavels het bedrijventerrein Huffeseele op een gebied van elf hectare. Tussen de strook woningen en het bedrijventerrein wordt een brede groene buffer aangelegd, waarbij ook een natuurlijke buffergracht hoort om regenwater op te vangen. Aansluitend aan de nieuwe verkaveling zal de Tieltse Bouwmaatschappij  ook nog zes sociale woningen realiseren. Geïnteresseerden kunnen terecht op www.wvi.be.

Lees meer