6 Infomarkt 'Expresdag N171' in Groenlaer
David Legreve Infomarkt 'Expresdag N171' in Groenlaer

Grote belangstelling voor tweede 'Expresdag', actiegroep blijft kritisch: “Deze weg is overbodig”

Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) organiseerde woensdag een informatiemarkt over de geplande doortrekking van de expresweg (N171) in Rumst. Ook de leden van actiegroep Fase3 kwamen een kijkje nemen: “Deze expresweg is ondoordacht en overbodig.”

6 Infomarkt 'Expresdag N171' in Groenlaer
David Legreve Infomarkt 'Expresdag N171' in Groenlaer

Binnen enkele weken start de publieke raadpleging over de aanmelding van het milieu-effectenonderzoek van de expresweg. Naar aanleiding hiervan liet AWV de inwoners van Rumst en Aartselaar woensdag kennismaken met vier ontwerpvarianten voor de expresweg. “Op basis van de informatie van onze eerste Expresdag tekenden onderzoekers van het studiebureau vier varianten van de weg uit. Nu gaan ze voor elke variant onderzoeken wat de effecten zijn op mens en milieu”, zegt Jef Schoenmaekers van Wegen en Verkeer Antwerpen.

6 Infomarkt 'Expresdag N171' in Groenlaer
David Legreve Infomarkt 'Expresdag N171' in Groenlaer

Vier varianten

“Bij de basisvariant gaan we voor een brug over de Predikherenhoevestraat en een rotonde aan de Eikenstraat. In de doorstromingsvariant zetten we maximaal in op een vlotte doorstroming van het verkeer en beperken we daarom de aansluiting van lokale wegen. De expresweg zal hier deels lager liggen, en we werken met ongelijkgrondse kruisingen. In de ontsluitingsvariant focussen we op de ontsluiting van de lokale wijk en wegen, en werken we met klassieke kruispunten. In de nul-variant tot slot, komt de nieuwe weg er niet maar worden er eventueel wel andere maatregelen genomen om het verkeer vlot te laten verlopen.”

6 Infomarkt 'Expresdag N171' in Groenlaer
David Legreve Infomarkt 'Expresdag N171' in Groenlaer

“Ook deze voorgestelde varianten kunnen nog aangepast of uitgebreid worden. Met deze expresdag wilden we iedereen maximaal inspraak geven, zodat we de nota nog kunnen verbeteren voor we hem indienen. Over enkele maanden stellen we de onderzoeksresultaten voor tijdens een derde Expresdag. Pas daarna maakt de Vlaamse overheid een definitieve keuze en worden de plannen in detail uitgetekend. De werken op het terrein starten ten vroegste in 2021.”

6 Infomarkt 'Expresdag N171' in Groenlaer: ook actiegroep Fase3 was van de partij.
David Legreve Infomarkt 'Expresdag N171' in Groenlaer: ook actiegroep Fase3 was van de partij.

Overbodig

“AWV heeft mooi en duidelijk werk verricht, maar voor ons is deze derde fase van de expresweg nog steeds ondoordacht en overbodig. Niemand kan ons een reden geven waarom deze weg er moet komen, van een verkeersanalyse is geen sprake... We krijgen altijd hetzelfde antwoord van de beleidsmakers: het gaat hier om ‘beslist beleid’”, zeggen Leo Mampaey en Leo Buelens van Fase3.

Maar het feit dat iemand dit ooit in het verleden heeft beslist, kan toch niet dé reden zijn om dit project te realiseren en ons als buurt op te zadelen met alle overlast? Wij hopen eindelijk eens met moedige politici te kunnen praten over dit dossier, zodat de plannen nog herbekeken of afgevoerd kunnen worden.”

6 Infomarkt 'Expresdag N171' in Groenlaer
David Legreve Infomarkt 'Expresdag N171' in Groenlaer

Lees meer