2 De Electrabelsite in Schelle.
Provincie Antwerpen De Electrabelsite in Schelle.

200 bezoekers voor infomarkt rond Electrabelsite

De infomarkt over de toekomst van de Electrabelsite maandagavond was een schot in de roos. Ruim 200 aanwezigen toonden hun interesse in een nieuw toekomstplan voor de site.

Na het stopzetten van de activiteiten op de Electrabelsite zoekt de provincie Antwerpen in overleg met omwonenden en lokale partners een nieuwe bestemming voor dit gebied. Tot nu toe leverden ieders inzichten drie alternatieve invullingen op: er moet ruimte zijn voor groen en recreatie, om te wonen en om energie op te wekken. Tijdens een infomarkt maandagavond konden geïnteresseerden zich informeren over deze alternatieven of er nog nieuwe aan toevoegen. Elk alternatief wordt onderzocht op de gevolgen die het zou hebben voor mens en omgeving.

2 De infomarkt lokte zo’n 200 nieuwsgierigen.
Provincie Antwerpen De infomarkt lokte zo’n 200 nieuwsgierigen.

“Iedereen kon zich informeren en inspraak geven over de huidige voorstellen voor een energie-, woon- en recreatielandschap. De opkomst van het publiek bewijst ieders betrokkenheid”, reageert gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens (N-VA).

De infomarkt vormde meteen het startmoment van een publieke raadpleging, de eerste stap in de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). De publieke raadpleging loopt tot en met donderdag 16 mei. Iedereen kan zich binnen deze periode zijn mening of suggesties doorgeven aan de provincie Antwerpen. Dat kan via e-mail, brief of aangetekende brief, maar ook via het digitale inspraakformulier dat te vinden is op de provinciale webpagina rond de Electrabelsite. 

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer