2 Er rijden per werkdag zo’n 1.300 auto’s door de Tuinlei. “Minder dan verwacht”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).
Benoit De Freine Er rijden per werkdag zo’n 1.300 auto’s door de Tuinlei. “Minder dan verwacht”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

Mobiliteitsstudie brengt impact van vernieuwde Tuinlei in kaart: gemeenten moeten eindtoestand bepalen

Sinds de Tuinlei werd heraangelegd, is de druk op de Matenstraat en de Pierstraat verhoogd tot 1.300 à 1.500 motorvoertuigen per dag. Dat blijkt uit de mobiliteitsstudie die de provincie Antwerpen heeft uitgevoerd. Provincieraadslid Isabelle Vrancken (N-VA), zelf woonachtig in Aartselaar, vindt dat er moet worden nagedacht over een mogelijke knip in de Tuinlei. Schels burgemeester Rob Mennes (CD&V) is het daar niet mee eens: “Nog meer verkeer langs de A12 sturen is waanzin.”

De heraanleg van de Tuinlei in Schelle is al langer voer voor verhitte discussies tussen de gemeente Schelle enerzijds en de gemeenten Niel en Aartselaar anderzijds. De vernieuwing was destijds voor Schelle essentieel om de rioleringswerken op de Steenwinkelstraat te kunnen uitvoeren. Niel en Aartselaar vreesden echter dat een permanente aanleg van de Tuinlei tot extra verkeer naar de Matenstraat en Pierstraat zou leiden en dat het een alternatieve route zou worden langsheen de A12. De provincie Antwerpen liet dan ook een mobiliteitsstudie uitvoeren om de impact in kaart te brengen.

Verzadiging

“De bezorgdheid die de gemeenten Niel en Aartselaar op voorhand hadden over de aanleg van de Tuinlei blijkt nu terecht”, zegt provincieraadslid Isabelle Vrancken (N-VA), die de resultaten van de mobiliteitsstudie opvroeg. “Sinds de Tuinlei is vernieuwd, is er een verschuiving van de vervoersstroom naar de Tuinlei. In het gebied is er een algemene stijging van het gemotoriseerd verkeer met 3,4 procent en van vrachtwagens met 7 procent. De druk op de Matenstraat en Pierstraat tussen Tuinlei en ’s Herenbaan is verhoogd tot 1.300 à 1.500 motorvoertuigen per uur. De verzadiging is dus in zicht.”

Kamstructuur

“De Tuinlei is een alternatieve route geworden voor de A12”, vervolgt Vrancken, zelf woonachtig in Aartselaar. “Heel wat Schellenaren rijden via deze weg van en naar de N171, N177 en A12, van en naar Boom en Brussel. Dat staat haaks op de afgesproken kamstructuur die in het intergemeentelijk mobiliteitsplan van de Rupelgemeenten en Aartselaar is uitgewerkt. Die kamstructuur bepaalt dat de A12/N177 de hoofdbaan is van noord naar zuid in de Rupelstreek en alternatieve routes langsheen de A12 via gemeentewegen best ontmoedigd worden.”

2 Er rijden per werkdag zo’n 1.300 auto’s door de Tuinlei. “Minder dan verwacht”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).
Benoit De Freine Er rijden per werkdag zo’n 1.300 auto’s door de Tuinlei. “Minder dan verwacht”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

Radicale knip

Destijds hebben de gemeentebesturen van Aartselaar, Niel en Schelle bij de provincie een schriftelijk akkoord getekend dat de maximale eindtoestand van de Tuinlei een enkelrichtingstraat van Niel en Aartselaar naar Schelle mocht worden. In februari komen de gemeentebesturen opnieuw samen met de provincie om de resultaten van de mobiliteitsstudie te bespreken. “Het is afwachten wat er nu beslist zal worden, maar mogelijk moeten we bekijken of de Tuinlei niet radicaal geknipt moet worden”, aldus Vrancken.

Minder verkeer dan verwacht

Schels burgemeester Rob Mennes (CD&V) interpreteert de resultaten anders. “Dat het verkeer in de Tuinlei is toegenomen, is vanzelfsprekend. Vroeger was de weg in zo’n slechte staat dat het verkeer er niet eens doorheen wílde rijden. Dat er extra verkeer zou komen, wisten we. Maar eigenlijk is er minder extra verkeer dan verwacht. Er rijden vandaag per werkdag gemiddeld 1.341 motorvoertuigen door de Tuinlei. Dat is een stuk minder dan de 1.500 voertuigen die we eerder als bovengrens hadden vooropgesteld.”

Verkeersellende

Van een knip in de Tuinlei wil de burgemeester dan ook niet weten. “Als we elke straat waar 1.300 voertuigen doorrijden moeten knippen, zullen er maar weinig openblijven. Je moet ook rekening houden met de aankomende wekenwerken in de regio. Niel gaat de Matenstraat en later de Antwerpsestraat heraanleggen, terwijl wij met de werken in de Fabiolalaan zitten. Bovendien ga je dan nóg meer verkeer langs de A12 sturen. Als je weet welke verkeersellende daar de voorbije maanden is geweest, lijkt me dat waanzin.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer