Elien Van Breedam (N-VA) toont de 'European Disability Card'.
N-VA Schelle Elien Van Breedam (N-VA) toont de 'European Disability Card'.

Ook Schelle erkent ‘European Disability Card’

De gemeenteraad heeft op voorstel van oppositiepartij N-VA de erkenning van de ‘European Disabolity Card’ goedgekeurd. Dankzij deze kaart kunnen personen met een beperking, ook al is deze niet steeds fysiek waarneembaar, eenvoudig aantonen dat ze een beperking hebben.

Mensen met een beperking staan vaak in de kou, wanneer ze bij aanbieders van cultuur, sport en vrije tijd hun handicap niet op papier kunnen ‘bewijzen’. Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, werd de ‘European Disability Card’ in het leven geroepen. Daarmee kunnen personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.

Op initiatief van oppositieraadslid Elien Van Breedam (N-VA) zal de ‘European Disability Card’ ook in Schelle worden erkend. De gemeenteraad stemde in met haar voorstel. “De gemeente zal voortaan inwoners helpen bij hun aanvraag en zal bekijken welke voordelen zij zelf kunnen bieden bij organisaties en evenementen”, legt Van Breedam uit. “Schelle zal de kaart ook promoten en zal verenigingen en handelaars informeren.”

Lees meer