4 Burgemeester Rob Mennes (CD&V) en schepen van Dorpskernherwaardering Karl Van Hoofstat (CD&V) in de Fabiolalaan, die vermoedelijk al in 2021 op de schop gaat. In de achtergrond: de ‘scheve toren’ van Schelle.
Benoit De Freine Burgemeester Rob Mennes (CD&V) en schepen van Dorpskernherwaardering Karl Van Hoofstat (CD&V) in de Fabiolalaan, die vermoedelijk al in 2021 op de schop gaat. In de achtergrond: de ‘scheve toren’ van Schelle.

Plannen voor dorpskernvernieuwing krijgen vorm: “Schelle moet opnieuw waterdorp worden”

Het Schelse dorpscentrum zal de komende decennia een enorme metamorfose ondergaan. Het kerkplein moet daarbij uitgroeien tot een levendig dorpsplein met zicht op de Vliet. “Schelle is altijd een waterdorp geweest. We willen dat water nu terug meer zichtbaar maken”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

Het is voor het gemeentebestuur dé grote uitdaging voor de komende jaren: de dorpskernvernieuwing van Schelle. Nu het beeldkwaliteitsplan al enige tijd klaar is, is het duidelijk welke richting het gemeentebestuur uit wil. “Verduurzamen, ontharden en verdichten”, somt burgemeester Rob Mennes (CD&V) de grote krachtlijnen op. “De oevers van de Vliet worden opgewerkt tot een landschapspark met integratie van de visvijvers, het gemeentepark en de beken. Het kerkplein wordt volledig vernieuwd en moet de bestaande dorpskern met de waterkant verbinden. De bebouwing rond het plein biedt ruimte aan woningen, horeca en winkelruimtes, terwijl er voldoende open ruimte behouden blijft voor gemeenschapsactiviteiten. Het kerkplein moet in de vernieuwde dorpskern uitgroeien tot een wervend dorpsplein aan de waterkant.”

4 Een beeld van hoe het kerkplein er na de vernieuwing zou kunnen uitzien.
RV Een beeld van hoe het kerkplein er na de vernieuwing zou kunnen uitzien.

Het hele project beantwoordt aan de Vlaamse visie op ruimtelijke ordening en de filosofie van de Vlaamse Bouwmeester. “Het is de bedoeling dat mensen in de buurt van de handelskern en het openbaar vervoer kunnen wonen”, legt Mennes uit. “Het kerkplein is daar de aangewezen locatie voor, maar uitgerekend dat plein is vandaag misschien het meest verloederde stukje van Schelle. Je mag ook niet vergeten dat Schelle altijd al een waterdorp is geweest en dat het dorpsleven zich altijd rond onze kerk, vlakbij het water, heeft afgespeeld. Denk bijvoorbeeld maar aan het schilderij van Jan Brueghel dat het zeventiende-eeuwse Schelle afbeeldt, met een massa volk aan de waterkant. We zouden naar die tijd van Brueghel willen terugkeren en het water opnieuw meer zichtbaar en aanwezig maken.”

Groot gebied

Het kerkplein is weliswaar slechts een van de vele stukjes van de puzzel waaruit de dorpskernvernieuwing bestaat. Het hele projectgebied loopt ruwweg vanaf de Rupelstraat en het gemeentehuis tot aan de grens met Hemiksem. “Het is een groot gebied en dat maakt de hele oefening er niet makkelijker op”, erkent schepen van Dorpskernherwaardering Karl Van Hoofstat (CD&V). “Er zijn verschillende vraagstukken waarop we momenteel nog geen antwoord hebben. Wat doen we bijvoorbeeld met het gemeentehuis? Hoe pakken we het parkeren aan? Maken we het kerkplein autoluw en gaan we voor ondergronds parkeren? Er zijn nog heel wat denkpistes die onderzocht moeten worden. Het wordt dus een project voor de lange termijn, dat gefaseerd zal worden gerealiseerd en wellicht pas ten vroegste in 2030, misschien zelfs nog jaren later, zijn eindfase zal krijgen.”

4 Het water van de Vliet wordt meer zichtbaar gemaakt.
RV Het water van de Vliet wordt meer zichtbaar gemaakt.

Het eerste belangrijke puzzelstukje dat zal worden aangepakt, is de Fabiolalaan. De straat krijgt mogelijk al in 2021 een volledige heraanleg met meer aandacht voor groen en verkeersveiligheid. “We brengen het aantal rijstroken er terug van vier naar twee”, zegt Rob Mennes. “Dat maakt dat er veel ruimte vrijkomt voor groenaanplantingen. De Fabiolalaan zal één groene long worden, één langgerecht park met gescheiden fietspaden. Tegelijkertijd worden er grachten voorzien om water op te vangen en af te voeren naar de Vliet. Na het pompstation en de heraanleg van de Steenwinkelstraat met rechtstreekse afvoer van het regenwater naar de Bovenvliet, wordt dat de derde grote structurele schakel in de voorkoming van wateroverlast in het centrum.”

4 Het schilderij van Jan Brueghel dat Schelle afbeeldt als waterdorp.
RV Het schilderij van Jan Brueghel dat Schelle afbeeldt als waterdorp.

2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Patrick Smet

    En wie gaat dat hier betalen meneer mennes??

  • BOB VAN DER VALK

    En geen enkele Schellenaar mocht op voorhand zijn wensen formuleren. Dit is volledig Igean terrein, ver weg van het daglicht. Het plan van aanpak stinkt.

Lees meer