Vanaf oktober is er wekelijks markt op het Sint-Jansplein.
Repro Bollen Vanaf oktober is er wekelijks markt op het Sint-Jansplein.

Nieuwe wekelijkse markt op het Sint-Jansplein vanaf oktober

Vanaf 6 oktober komt er een wekelijkse markt op het Sint-Jansplein in Averbode, recht tegenover de bibliotheek en vlak bij het woon-zorgcentrum.

Het voorbije jaar werden alle voorbereidingen getroffen en vonden er besprekingen plaats met de delegatie van de marktkramers. “Het was de bedoeling om de markt half juni op te starten, maar door de coronacrisis liep het project vertraging op en zal de eerste markt uiteindelijk doorgaan op 6 oktober”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V), die binnen het college verantwoordelijk is voor de markten. 

De markt is gelegen op wandelafstand van de abdij, de ijskarren en de bossen van de Merode. “Een markt kan enkel succesvol zijn als er al activiteit in de buurt is, als ze goed bereikbaar is en als er veel passage mogelijk is. Er is een bushalte aan het Sint-Jansplein zodat je er ook geraakt met het openbaar vervoer”, vult Claes aan. De markt zal wekelijks doorgaan op dinsdagnamiddag van 14 u tot 18 uur. Er zullen een 15 à 20 kramen staan op het plein. “We starten doelbewust kleinschalig op, maar met een zo gevarieerd mogelijk assortiment aan producten”, besluit de burgemeester.

Lees meer