2 De bedevaarders met hun kaarsjes.
Bollen De bedevaarders met hun kaarsjes.

Opnieuw meer bedevaarders naar Scherpenheuvel

VOLGEND SEIZOEN NIEUWE KAARSENKAPELLEN EN KAARSEN MET ELEKTRONISCHE VLAM

Met de kaarskensprocessie, die gisteren voor de 387ste keer heeft plaatsgevonden, is er een einde gekomen aan het bedevaartseizoen. Pastoor Luc Van Hilst stelde vast dat er, na enkele zware jaren, opnieuw meer voetbedevaarders naar Scherpenheuvel komen.

"De organisatoren van de voetbedevaarten hebben, door het tanende aantal deelnemers, moeilijke jaren gekend", weet Van Hilst. "Die malaise heeft nu plaatsgemaakt voor optimisme. Er zijn opnieuw meer deelnemers. Een opvallende trend is dat de voettochten minder georganiseerd verlopen. Veel mensen vatten de tocht spontaan aan, zonder dat ze aangesloten zijn bij een vereniging. Laatst zag ik vijf jongeren die me vroegen waar de kruisweg was. Ik zag aan hun schoenen dat ze te voet waren gekomen. Samen hadden ze het idee gekregen om te voet naar Scherpenheuvel te trekken. Zonder bepaalde reden. Er was genoeg dat hen bezighield om het te doen. Ook jonge gezinnen zie ik de tocht maken. Ze sluiten aan bij een viering én branden een kaarsje."


In vergelijking met vroeger stopt het hele bedevaartgebeuren steeds minder in de winter. "Door de zachte winters komen meer mensen, als het mooi weer is, toch een dagje naar Scherpenheuvel", voegt hij eraan toe. "Ook de horecazaken blijven het hele jaar open. De folkloristische kraampjes worden natuurlijk wel afgebroken."

2 Ook verschillende pastoors lopen mee.
Bollen Ook verschillende pastoors lopen mee.

Meer capaciteit

Naar volgend seizoen toe moeten de nieuwe kaarsenkapellen er staan. "Het hele dossier is een echte processie van Echternach geworden, maar we hopen dat in 2016 alle vergunningen in orde zijn", gaat hij verder. "De ontwerpen zijn voorgelegd aan Onroerend Erfgoed en we wachten op goedkeuring door Stedenbouw."


Net als de houten kraampjes rond de basiliek zullen er kaarsenkapellen bijgeplaatst of afgebroken kunnen worden. "In sommige maanden, zoals in mei, hebben we meer capaciteit nodig", zegt hij. "Dat kunnen we hiermee opvangen. De mensen vinden het belangrijk dat de kaars, die ze ontsteken, blijft branden tot ze daadwerkelijk opgebrand is. We hebben ook iemand aangeworven die dit allemaal in goede banen leidt. Ook de kerkhuisjes aan de basiliek worden binnenkort aangepakt. Het is de bedoeling dat er, aan de beide kanten, kaarsen kunnen gebrand worden."


"We bekijken ook de mogelijkheid om in de koepelkapel noveenkaarsen te laten branden", aldus de pastoor.


"Ook blijft er elke dag van het jaar een priester bereikbaar. Dat is niet altijd even gemakkelijk om te organiseren maar daar houden we ons aan."


Tegen de start van het nieuwe seizoen moet ook het nieuwe systeem om kaarsen te branden in de basiliek operationeel zijn. "De handeling om een kaars te ontsteken blijft behouden, maar de vlam gaat na een korte periode over in een elektronische en bijgevolg veilige vlam. Het idee is er, het systeem wordt nu door technici uitgewerkt. Het wordt uniek."

Lees meer