2 Omwonenden op de plek waar drie parkeervakken komen, recht op het kruispunt.
Tom Van De Weyer Omwonenden op de plek waar drie parkeervakken komen, recht op het kruispunt.

Parkeervakken pal op kruispunt? "Onbegrijpelijk"

BUURT TREKT NIEUW PLAN VOOR HOUWAARSTRAAT IN TWIJFEL

Het nieuwe parkeerplan in de Houwaarstraat in Schoonderbuken leidt tot heel wat consternatie bij de buurtbewoners. Pal op het kruispunt met de Valvoortstraat zouden immers drie nieuwe parkeerplaatsen komen. "Nochtans staat er nu een geel-witte stippellijn, wat duidt op een parkeerverbod. Als dit plan doorgezet wordt, blokkeer je het kruispunt volledig", zeggen omwonenden.

Het schepencollege kwam in juni al op de proppen met het plan om het beurtelings parkeren in de Houwaarstraat af te schaffen. Als alternatief zou studiebureau Hosbur vaste parkeervakken uittekenen, maar bij dat ontwerp knelt het schoentje. Vlak voor de huisnummers 219, 221 en 223 komen immers drie aaneensluitende parkeerplaatsen over een lengte van 18 meter. De vakken zijn pal op het kruispunt met de Valvoortstraat getekend. Wie uit die straat komt gereden, of erin wil rijden, kan amper indraaien zonder de vakken te overschrijden. Ook op het kruispunt met de Kerkstraat zijn parkeervakken voorzien.

2 Het nieuwe parkeerplan met de drie parkeervakken.
repro BOLLEN Het nieuwe parkeerplan met de drie parkeervakken.

Wit-gele stippellijn

Jef Minne woont op nummer 219 en begrijpt niet hoe er een parkeervak voor zijn deur kan komen. "Op de boordstenen staat er nochtans een wit-gele stippellijnen. Dat wil toch zeggen dat je niet mag parkeren over de breedte van dit kruispunt? Ikzelf zet mijn wagen altijd in het straatje achterin, maar als er binnenkort iemand voor mijn deur parkeert, wordt het lastig om veilig in- en uit te rijden. Bij wijze van protest zal ik mijn eigen wagen op deze plaats parkeren", besluit Minne.


"Een nieuw verkeersplan vinden wij een goed idee, maar deze opstelling klopt voor geen meter", beaamt Wendy Houtmeyers, die op nummer 225 woont. "Bedenk dat ook harmonicabussen van De Lijn en de ophaalwagens van EcoWerf erlangs moeten. Die gaan de grootste moeite hebben om hier te slalommen zonder brokken te maken. Het risico op aanrijdingen met verkeer dat uit de Valvoortstraat komt, is heel groot. Aan weerszijden zijn ook nog eens twee bushaltes. Dit plan gaat voor opstoppingen zorgen." Houtmeyers hoopt dat het studiebureau de situatie nog eens ter plaatste komt bekijken. "Blijkbaar werden de vakken nu maar gezet waar de tekenaars ze kwijt konden", zegt Houtmeyers.


Schepen van Mobiliteit Nico Bergmans (Open Vld) geeft toe dat het inderdaad een randgeval is. "Wat je in theorie hebt uitgetekend, pakt in de praktijk niet altijd goed uit", zegt hij. "De mensen van Hosbur en onze technische dienst gaan opnieuw de straat op om dit te evalueren."

Evaluatie

Bergmans ziet echter geen tegenstrijdigheid in het huidige parkeerverbod op die plaats. "In de nieuwe situatie vervalt die immers. Je moet de herverdeling in zijn geheel bekijken. In het voorjaar, rond maart, zullen we de geplande vakken provisoir uitzetten met stippen. We laten die dan enkele weken staan, zodat buurtbewoners de kans krijgen om opmerkingen in te dienen bij onze technische dienst. Eventueel kunnen er dan een paar vakken sneuvelen of verschuiven. We komen in ieder geval nog terug op het plan tijdens de komende schepencolleges. Mogelijk worden de vakken, zoals ze nu getekend zijn, nog aangepast voor maart. Pas na de evaluatieperiode van enkel weken wordt de definitieve belijning aangebracht."

Lees meer