2 Scherpenheuvel-het Oratorianenklooster is momenteel zeer bouwvallig
Stad Scherpenheuvel - repro Bollen Scherpenheuvel-het Oratorianenklooster is momenteel zeer bouwvallig

Stad investeert 9 miljoen in religieus patrimonium

De gemeenteraad behandelde donderdag de meerjarenplannen 2020-2025 van de acht kerkfabrieken. Het totaal bedrag aan investeringen in het religieus patrimonium bedraagt 9 miljoen euro. Uitschieters zijn de instandhoudingswerken aan de Sint-Eustachiuskerk in Zichem en de restauratie van het Oratorianenklooster in Scherpenheuvel.

De geplande instandhoudings- en stabiliseringsoperatie van de Sint Eustachiuskerk, inclusief de evacuatie van het oudste glasraam van België en de andere kunststukken naar een gespecialiseerd atelier om ze daar te restaureren, zal 4,9 miljoen euro kosten, waarvan 2,9 miljoen betaald door Vlaanderen en 2 miljoen euro door de stad. De budgetten zijn opgenomen voor dit jaar en volgend jaar.

“Voor de stad is dit een zware financiële inspanning, maar de uitgaven zijn verantwoord. De kerk heeft ontegensprekelijk een intrinsieke erfgoedwaarde en de openbare veiligheid moet absoluut gegarandeerd blijven”, aldus burgemeester Manu Claes

Voorlopig veilig

De kerk is, na een aantal dringende maatregelen in het verleden met onder meer het stabiliseren van de toren in 2007 en recenter in 2018 het plaatsen van opvangbakken voor vallende stenen aan de toren, momenteel zowel  binnen als buiten veilig voor het publiek, zo hebben specialisten verzekerd. Maar zij voorspellen tegelijkertijd dat dit zeker niet zo zal blijven als niet wordt ingegrepen.

Belangrijke toeristische ontsluiting

Het Oratorianenklooster ligt achter de basiliek van Scherpenheuvel. De barokgang verbindt beide gebouwen. Het klooster, eigendom van de kerkfabriek, is zeer bouwvallig. Voor de restauratie en uitbreiding ervan is voor de jaren 2023 en 2024 in totaal 2,5 miljoen euro voorzien, dat gefinancierd wordt door de kerkfabriek ( 1,8 miljoen euro) en door Vlaanderen (600.000 euro). De stad komt voor 100.000 euro tussen.

 “Het Oratorianenklooster vormt een tussenschakel tussen de parking achter de basiliek en het centrum van Scherpenheuvel en kan zo een belangrijke rol spelen in de toeristische ontsluiting van het bedevaartsoord en het onthaal van de naar schatting een miljoen bezoekers per jaar”, aldus Claes.

De stad wil nu in gesprek gaan met de kerkfabriek over hoe dit in de toekomst concreet vorm kan gegeven worden en hoe hier rond kan samengewerkt worden.

2 De kerk van Zichem met de opvangbakken.
RV De kerk van Zichem met de opvangbakken.

Lees meer