Gemeente richt Hoge Raad voor lokaal en mondiaal beleid op

De gemeente Schoten komt tegemoet aan een aantal wensen van de Milieuraad. De Hoge Raad voor Lokale en Mondiale Duurzame Ontwikkeling wordt opgericht. De andere initiatieven worden geherstructureerd in werkgroepen en werktafels.

Gemeente Schoten herstructureert de raden rond milieu en ontwikkelingssamenwerking
RV Gemeente Schoten herstructureert de raden rond milieu en ontwikkelingssamenwerking

De Hoge Raad voor lokaal en mondiaal beleid zal bestaan uit maximum vijf personen uit de sector milieu en vijf personen uit de sector ontwikkeling. Het orgaan zal drie keer per jaar bijeenkomen voor een zitting. De vroegere “Milieuraad” zal voortbestaan als “Werkgroep Klimaat, Milieu & natuur”. Zij blijft werken rond lokale topics op vlak van milieu, biodiversiteit, landschap, duurzame ontwikkeling of hernieuwbare energie. Het Schepencollege kan die werkgroep om advies vragen. Daarvoor zullen statuten en een huishoudelijk reglement opgemaakt worden. Andere bestaande werkgroepen kunnen hun werking verder zetten, maar wel onder de naam “werktafel”.

Hoge Raad voor lokaal en mondiaal beleid

Schoten zal dus een vernieuwde gemeentelijke Noord/Zuid-werking hebben. Op 2 december 2019 wordt een innovatieve workshop rond duurzaamheidsdoelstellingen georganiseerd: “Op deze interactieve avond zullen de stakeholders van de Milieuraad en de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking de basis leggen voor de nieuwe lokaal-mondiale raad”, vertelt Walter Brat, schepen voor leefmilieu, afvalbeleid, groenvoorzieningen en duurzaamheid. De twee sectoren milieu en ontwikkeling zullen elkaar ontmoeten en leren kennen met het oog op de nieuwe structuren: de Hoge Raad, de werkgroepen en de werktafels. Daarnaast zullen ook de statuten en het huishoudelijk reglement aan bod komen, waarvoor de twee organen dan input kunnen bieden. 

De Hoge Raad en de Werkgroep zullen waarschijnlijk rond maart-april 2020 in werking treden. Daarvoor moeten de statuten en de samenstelling van de raden in orde zijn.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer