Projectontwikkelaar Mevacom werkt al sinds 2015 aan 'Wonen aan de Vaart', een bouwproject tussen de Fluitbergstraat, de Kruispadstraat, de Van Cauwenberghslei en het kanaal Dessel-Schoten. Heel wat mensen uit de omgeving vinden het te grootschalig en vrezen extra verkeersdrukte.
Laenen Projectontwikkelaar Mevacom werkt al sinds 2015 aan 'Wonen aan de Vaart', een bouwproject tussen de Fluitbergstraat, de Kruispadstraat, de Van Cauwenberghslei en het kanaal Dessel-Schoten. Heel wat mensen uit de omgeving vinden het te grootschalig en vrezen extra verkeersdrukte.

Meningen verdeeld over megabouwproject

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN SCHOTEN

De verkavelingsaanvraag voor het 225 wooneenheden tellende complex 'Wonen aan de Vaart' viel lang niet bij iedereen in Schoten in goede aarde. Het project werd door criticasters én door buurtbewoners te grootschalig genoemd. Is er in de toekomst nog ruimte voor zulke megaprojecten in Schoten?

"In de komende jaren zal 'Wonen aan de Vaart' effectief gerealiseerd worden, net als verschillende andere inbreidingsprojecten. Wij zien dit niet als een probleem, maar eerder als een opportuniteit voor onze gemeente", verdedigt schepen van Ruimtelijke Ordening Erik Block het gevoerde beleid. "Voor CD&V zijn zulke projecten belangrijk omdat ze een zekere dynamiek en verjonging brengen. Ze bieden ook kansen aan meer Schotenaren om in een vertrouwde omgeving een betaalbare woning te vinden. Een woonbehoeftestudie toont aan dat hier nood aan is. Verder kunnen voordien afgesloten privédomeinen door inbreidingsprojecten ook worden toegevoegd aan het openbare domein."

Aantal bouwlagen

Tegelijk benadrukt schepen Block dat bouwprojecten uiteraard aan een aantal voorschriften zijn gebonden. "We stellen bepaalde kwaliteitseisen. Zo willen we projectontwikkelaars in de toekomst bijvoorbeeld blijven opleggen om voldoende groen te voorzien in hun verkavelingen en oog te hebben voor de toegankelijkheid. De discussie over het maximale aantal bouwlagen komt daarbij voor ons op de tweede plaats. Als er een bouwlaag meer nodig blijkt om tot een kwaliteitsvol project te komen, moet dit mogelijk zijn. Niet overal, maar er zijn wel plaatsen waar dit ruimtelijke verantwoord is."


Vlaams Belang zit niet echt op dezelfde lijn als schepen Block. "De bewering dat grote bouwprojecten voor betaalbare woningen of appartementen zorgen klopt niet helemaal", beweert lijsttrekker Tom Van Grieken. "Vaak liggen de prijzen van nieuwbouwwoonsten in het centrum nog altijd hoog. Ook naar extra verkeer en parkeerdruk toe vinden we mega-nieuwbouwprojecten allerminst ideaal."


"Los daarvan willen we met Vlaams Belang erover waken dat er in Schoten niet te veel hoogbouw komt", gaat Van Grieken verder. "In 'Wonen aan de Vaart' zijn vijf bouwlagen voorzien en dat vinden wij best al veel. Hoger dan dat zouden we toch niet meer mogen gaan. Hoogbouw werkt verstedelijking in de hand en daar is onze partij voor beducht. Verstedelijking brengt immers ook allerhande grootstedelijke problemen met zich mee... Eén van onze slagzinnen is niet voor niets 'Schoten mag geen klein Antwerpen worden'."


Van Grieken en co zien meer heil in renovatieprojecten. "Er zijn genoeg verouderde en vervallen huizen die mits ze een grondige opknapbeurt krijgen, opnieuw op de woningmarkt kunnen komen. Laat ons in de eerste plaats daar op inzetten, bijvoorbeeld door het toekennen van aanzienlijke renovatiepremies." (KDC)

Lees meer