Benoit De Freine

Schotenaren kunnen stemmen op hun favoriete burgerklimaatprojecten

Schotenaren kunnen tussen vrijdag 15 mei en zondag 31 mei stemmen op hun favoriet klimaatproject ingediend door burgers, verenigingen, scholen en woonzorgcentra. De winnende projecten kunnen rekenen op een subsidie tot 20.000 euro. Met het Klimaatkapitaal stelt het gemeentebestuur een totaalbudget van 60.000 euro ter beschikking voor projecten die kaderen binnen het lokale klimaatactieplan. 

Met een ambitieus klimaatplan wil de gemeente Schoten de CO2-uitstoot op haar eigen grondgebied met veertig procent verminderen om zo de gemeente weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering. Dat wil ze onder meer realiseren met het Klimaatkapitaal. Tot 1 december 2019 konden er projecten ingediend worden. Het gemeentebestuur ontving 25 projecten, waarvan er uiteindelijk 13 tijdig binnen kwamen. 

De projecten zijn volgens milieuschepen Walter Brat (N-VA) zeer gevarieerd. “Ze dragen allen bij tot de realisatie van het lokale klimaatactieplan. Er komen thema’s als biodiversiteit, ontharding, vergroening, circulaire economie, duurzame mobiliteit en hernieuwbare energie naar voren.” Zo zijn er ideeën voor insecten- en bijentuinen, fruitbomen in de wijk, een circulaire ontmoetingsplaats, collectieve zonnepanelen en een fietsbeloningssysteem voor scholieren. 

Stemprocedure

Om te bepalen welk project zal gesteund worden, laat de gemeente haar inwoners stemmen. Iedere Schotenaar ouder dan zestien jaar kan online éénmaal zijn stem uitbrengen op zijn of haar top drie projecten. De stem van de burgers geldt voor vijftig procent in het eindoordeel. Ondertussen heeft een externe jury van zes deskundigen reeds de koppen bij elkaar gestoken. Hun besluit zal voor de andere helft een rol spelen in de beslissing. Het college zal de uiteindelijke beslissing bevestigen en begin juni bekendmaken. 

Stemmen kan via een onlineformulier op de website van de gemeente Schoten. Daar is meer uitleg te vinden over de dertien projecten.

-

Lees meer