2 N-VA heeft voor Sint-Gillis-Waas 12 voorstellen uitgewerkt om de impact van de coronacrisis op te vangen.
JVS N-VA heeft voor Sint-Gillis-Waas 12 voorstellen uitgewerkt om de impact van de coronacrisis op te vangen.

“12 voorstellen om corona-impact op te vangen”: N-VA vraagt overleg over maatregelen met alle partijen en middenveld in Sint-Gillis-Waas

N-VA heeft voor Sint-Gillis-Waas twaalf voorstellen uitgewerkt om de impact van de coronacrisis op inwoners, gezinnen en ondernemers op te vangen. “We willen tot een gedragen beleid komen, met alle partijen en belangenorganisaties”, stelt N-VA-raadslid Koen Daniëls.

“Het moment om te beginnen nadenken over coronamaatregelen in onze gemeente is gekomen. Hoe kunnen we bedrijven, zelfstandigen, horeca, verenigingen en de inwoners een duwtje in de rug geven? Wij hebben alvast een reeks maatregelen uitgewerkt. We willen die voorstellen bespreken om tot een gedragen beleid te komen, samen met alle andere partijen in Sint-Gillis-Waas en met belangenorganisaties als Unizo, unie Zone 50, Ondernemend De Klinge, Horeca Vlaanderen en VOKA”, schetst N-VA-fractieleider Koen Daniëls.

2 Koen Daniëls: "Het is tijd om allemaal samen na te denken over de juiste coronamaatregelen voor onze gemeente."
RV Koen Daniëls: "Het is tijd om allemaal samen na te denken over de juiste coronamaatregelen voor onze gemeente."

Een blik op de 12 voorstellen:

* Een aankoopcheque voor gezinnen om te besteden bij lokale handelaars en bedrijven. “Doel is de lokale middenstand te ondersteunen, waarmee ook verenigingen worden geholpen. Er zijn verschillende formules mogelijk. Het principe is één cheque van 20 of 30 euro per gezin, met een bijkomend bedrag van 10 of 20 euro per gezinslid.” - Kostprijs: afhankelijk van de formule, tussen 275.000 en 470.000 euro

* Vrijstelling van de gemeentebelasting voor bedrijven die moesten sluiten of die een omzetdaling van minstens 60 procent hebben in de periode tussen 15 maart en 30 april in vergelijking met vorig jaar. Gemeentebelasting voor alle andere bedrijven naar 40 euro. “Dit jaar is er een nieuwe en hogere gemeentebelasting ingevoerd. In deze crisistijden kunnen we met deze ingrepen de economische motor van de gemeente de nodige kracht geven.” - Kostprijs: 60.000 euro

* Halvering van de gemeentebelasting voor gezinnen voor 2020, vrijstelling voor mensen met leefloon, gewaarborgd inkomen of verhoogde tegemoetkoming. - Kostprijs: 150.000 euro

* Ondersteuning van scholen bij aankoop van schoonmaak- en beschermingsmateriaal. “Elke school krijgt 3 euro per leerling en per week dat bijkomende maatregelen moeten worden genomen.” - Kostprijs: 45.600 euro

* Geen belasting op huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk. “Handelaars en bedrijven zouden hiermee hun heropstart makkelijker kenbaar kunnen maken.” - Kostprijs: 15.000 euro

* Vrijstelling van gemeentebelasting op het privatiseren van het openbaar domein. “De lokale middenstand zou in 2020 extra steun kunnen krijgen als de gemeente deze belasting voor het plaatsen van terrassen, koopwaren, mobiele kramen en automaten niet int.” - Kostprijs: 5.900 euro

* Kosteloos annuleren van gehuurde gemeentelijke zalen. “Heel wat gemeentelijke infrastructuur was gehuurd door verenigingen en organisaties, maar die evenementen moesten worden geannuleerd. De annuleringen tussen 18 maart en het einde van de crisis zouden kosteloos moeten kunnen gebeuren, samen met een vrijstelling als de voorziene zaal opnieuw wordt geboekt.” - Kostprijs: 10.000 euro

* Vrijstelling van retributie voor het gebruik van gemeentelijke zalen, voor de volledige periode dat de zaal niet kon worden gebruikt. - Kostprijs: 7.500 euro

* Geen gemeentebelasting op parkeren in blauwe zone in 2020. “Om handelaars in de centrumstraten maximaal te kunnen bereiken, wordt geen gemeentebelasting geïnd in de blauwe zone in 2020, met terugwerkende kracht vanaf 18 maart.” - Kostprijs: 2.000 euro

* Halvering gemeentebelasting voor recreatieve verblijven. “Ook campings lijden zwaar onder deze crisis. We kunnen hen bijstaan door deze belasting te beperken tot een kwartaal.” - Kostprijs: 22.500 euro

* Halvering gemeentebelasting voor taxidiensten. - Kostprijs: 625 euro

* Vrijstelling van concessievergoeding voor handelszaken. “Een aantal handelaars betalen een concessievergoeding aan de gemeente voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur, zoals de uitbaters van de cafetaria’s van sporthallen. Zij zijn gesloten en hebben geen inkomsten. De gemeente zou geen concessie kunnen vragen voor elke begonnen maand dat ze effectief gesloten zijn.” - Kostprijs: 12.000 euro

De totale kostprijs van onze voorstellen bedraagt zo'n 700.000 euro. Maar ter vergelijking: de heraanleg van het gemeentepark zal 780.000 euro kosten.”

Koen Daniëls (N-VA)

Prijskaartje

 “Het totaal van onze maatregelen komt op ongeveer 700.000 euro. Dat is 4,86 procent van de rechtstreekse inkomsten van de gemeente. Al jaren wordt gesteld dat de gemeente financieel gezond is en dat er overschotten zijn. Dan kunnen we die nu inzetten. Bovendien heeft de gemeente de voorbije maanden ook minder uitgaven moeten doen, onder meer door het schrappen van evenementen”, voert Koen Daniëls aan. “Aan al deze voorstellen hangt natuurlijk een prijskaartje. Het is echter ook mogelijk om niet-prioritaire uitgaven nu uit te stellen. Ter vergelijking: de heraanleg van het gemeentepark zou 780.000 euro kosten. Wat is dan nu het belangrijkste?”

Lees meer