3 De projectontwikkelaar wil het bedrijvencentrum UEC (De Wilgard) slopen voor de bouw van een nieuwe supermarkt voor keten Albert Heijn.
Kristof Pieters De projectontwikkelaar wil het bedrijvencentrum UEC (De Wilgard) slopen voor de bouw van een nieuwe supermarkt voor keten Albert Heijn.

Geen vergunning voor nieuwe vestiging van supermarktketen Albert Heijn langs N403

Er komt voorlopig geen nieuwe vestiging van supermarktketen Albert Heijn langs de N403 in Sint-Pauwels. Het gemeentebestuur heeft beslist om geen omgevingsvergunning toe te kennen. De locatie buiten de dorpskern van Sint-Pauwels en de verwachte negatieve effecten op de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N403 waren de voornaamste motieven voor deze weigering.

Projectontwikkelaar Cresendo Invest had een aanvraag ingediend voor de sloop van alle bestaande gebouwen op de site ‘De Wilgard’. Dit kleine winkelcomplex werd in 1987 gebouwd langs de N403 (Potterstraat) en bestaat uit een aantal winkels, een restaurant en kantoren. Het wordt nu uitgebaat onder de naam bedrijvencentrum U.E.C. In de plaats voorzag men een nieuwbouw die ruimte zou bieden aan de bestaande handelszaken en aan een vestiging van supermarktketen Albert Heijn met een winkeloppervlakte van 1.349 m². Op de site zou ruimte zijn voor 100 parkeerplaatsen en 25 stallingen voor fietsen.

De aanvraag leidde tot tal van bezwaarschriften en tot een petitie vanuit de buurt. Ze werd ook negatief geadviseerd door het Comité voor Kleinhandel en door Wegen en Verkeer, die wegbeheerder is van de N403.

Geen vergunning

Het college sloot zich bij deze adviezen aan en besliste om geen vergunning toe te kennen voor dit project. “Er zijn verschillende redenen”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “De locatie bevindt zich 500 meter buiten het gebied dat in het gemeentelijk structuurplan voorzien is voor de vestiging van grootschalige handelszaken rond de kern van Sint-Pauwels. Door die reden dreigt de supermarkt het lokale handelsapparaat sterk te verzwakken. Bovendien is de locatie slecht bereikbaar voor zwakke weggebruikers. Dit wordt trouwens ook door de mobiliteitstoets van het project zelf aangegeven. De hinder voor de fietsers zal ook groter worden door het toenemend autoverkeer. De supermarkt rekende zelf dagelijks op zo’n 750 extra verplaatsingen, waarvan 80% met de auto. Dit betekent een forse toename van het verkeer op de N403 die nu al verzadigd is tijdens de spitsuren. Vooral het links afslaand verkeer is problematisch, zowel voor de doorstroming als voor de verkeersveiligheid.”

Ten slotte wijst de mobiliteitstoets op een reëel risico van een tekort aan parkeerplaatsen op drukke momenten. Bij gebrek aan enig alternatief in de omgeving, kan dit tot bijzonder gevaarlijke situaties aanleiding geven op en rond de N403.

De aanvrager heeft nu een maand de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de deputatie.

3 Tony Van Nieuland heeft al drie jaar een duikwinkel in het bedrijvencentrum en wil er niet weg.
Kristof Pieters Tony Van Nieuland heeft al drie jaar een duikwinkel in het bedrijvencentrum en wil er niet weg.

De bestaande handelaars reageren opgelucht op de beslissing want zij werden tot nog toe volledig in het ongewisse gelaten. “Er is nog geen enkele keer met ons rond de tafel gezeten”, zegt Tony Van Nieuland, uitbater van duikwinkel Scuba XP. “Als men zo’n project indient, zou je toch verwachten dat men eerst eens samenzit met de handelaars die er nu al gevestigd zijn.” Naast Scuba XP gaat het om keukenwinkel DEMO, danscafé Zeppos en restaurant Primavera, dat pas in november vorig jaar werd overgenomen. Op de parking heeft ook een groenten- en fruitkraam een vaste standplaats. “We kunnen ons niet vinden in de voorliggende plannen”, vervolgt Van Nieuland. “We zouden eventueel een plaats krijgen op de bovenverdieping maar voor een duikwinkel is dat geen optie want hier is een vulstation voor duikflessen en die sleur je niet zomaar naar boven. Ik zit hier nu drie jaar en ben erg tevreden over de locatie. Ik zit centraal langs de verbindingsbaan richting Oosterschelde waar veel duikers actief zijn. Zo’n zaak verhuis je niet zomaar. In een dorpskern heb ik niks te zoeken. Door de onzekerheid blijven investeringen wel uit. Ik wil zelf graag wat opknapwerken doen in de winkel maar wacht noodgedwongen af. Hopelijk worden de plannen voor een supermarkt nu definitief opgeborgen.”

3 geen Albert Heijn
Kristof Pieters geen Albert Heijn

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • filip buys

    jammer

Lees meer